บี.กริม เดินหน้าขยายพื้นที่ป่า มุ่งลดก๊าซ เรือกกระจก ก้าวสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ ในอนาคต