ผู้นําการท่องเที่ยวโลกและผู้เชี่ยวชาญภาคส่วนรวมตัวกันในซาอุดิอาระเบียเพื่อฉลองวันการท่องเที่ยวโลก 2023

  • ธีม “การท่องเที่ยวและการลงทุนสีเขียว” ในปีนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกัน กระตุ้นความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ และเพาะบ่มความเจริญก้าวหน้าทางสังคมในภาคส่วนนี้
  • ด้วยอัตราการฟื้นตัวหลังการระบาดของโรคในภาคส่วนนี้เร็วที่สุดในกลุ่มประเทศ G20 ซาอุดิอาระเบีย เป็นเจ้าภาพวันท่องเที่ยวโลกสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะวางการท่องเที่ยวและความยั่งยืนไว้เป็นหัวใจสําคัญของการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ 2030
  • ภาคการท่องเที่ยวโลกพร้อมที่จะบรรลุมูลค่า GDP 9.5 ล้านล้านดอลลาร์ ในปี 2566

ริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย, 18 ก.ย. 2566 – ผู้นําจากทั่วภาคการท่องเที่ยวโลกพร้อมที่จะรวมตัวกันใน ริยาด เพื่อฉลองวันท่องเที่ยวโลกขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO World Tourism Day) ในปีนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน ผ่านกิจกรรมที่มีผลกระทบอย่างมาก รัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวจากทั่วโลก ผู้นําภาคอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญจะเน้นย้ําถึงพลังของการท่องเที่ยวและสํารวจช่องทางในการร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการเติบโตของภาคส่วนนี้ โดยวางผู้คน ดาวเคราะห์ และความเจริญก้าวหน้าไว้เป็นหัวใจหลักของการดําเนินการ

GLOBAL TOURISM LEADERS UNITE IN RIYADH TO CELEBRATE WORLD TOURISM DAY 2023

GLOBAL TOURISM LEADERS UNITE IN RIYADH TO CELEBRATE WORLD TOURISM DAY 2023

ภายใต้ธีม “การท่องเที่ยวและการลงทุนสีเขียว” วันท่องเที่ยวโลก 2566 จะตรวจสอบบทบาทของการลงทุนในผู้คนและโลกเพื่อรักษาความเป็นอยู่และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ในขณะที่สํารวจโอกาสในการขยายขอบเขตผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของอุตสาหกรรมนี้ไปยังผู้คนจํานวนมากขึ้นทั่วโลก พร้อมรักษาความเจริญก้าวหน้าสําหรับทุกคน

คาดการณ์ว่าภาคการท่องเที่ยวโลกจะบรรลุมูลค่า GDP ที่มีส่วนร่วม 9.5 ล้านล้านดอลลาร์ ในปี 2566 ตามที่ WTTC ระบุ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติที่ว่าการท่องเที่ยวยังคงอยู่ในเส้นทางที่ดีเพื่อบรรลุระดับ 80% ถึง 95% ของระดับก่อนเกิดการระบาดในปีนี้ และคาดว่าจะเกินระดับในปี 2562 ในปี 2565 ในฐานะหนึ่งในแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลก ภาคส่วนนี้รับผิดชอบต่อโอกาสทางธุรกิจและการจ้างงานอย่างมากมาย พร้อมทั้งยังมีบทบาทสําคัญในการสร้างสะพานเชื่อมวัฒนธรรม นําผู้คนเข้าหากัน และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน สะท้อนถึงศักยภาพของภาคส่วนนี้ในฐานะแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง วันท่องเที่ยวโลก 2566 จะมีหัวข้อสําคัญสามประการที่จะนําการดําเนินการ คือ ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้าทางสังคม

ท่าน Ahmed Al-Khateeb เลขาธิการกระทรวงการท่องเที่ยวแห่ง ซาอุดิอาระเบีย กล่าวว่า

“เรามีโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการวางแผนทิศทางใหม่สําหรับภาคการท่องเที่ยวโลก มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน