พาณิชย์กระชับความร่วมมือไห่หนานส่งเสริมการค้า พร้อมจัด Online Business Matching มูลค่าการสั่งซื้อ 595.75 ลบ.