มานูไลฟ์สัญญาจะบริจาคเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับ Kiva เพื่อขับเคลื่อนโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมในตลาดกําลังพัฒนาหลักในเอเชีย

ฮ่องกง, 4 ต.ค. 2566 — วันนี้ Manulife และ Kiva ประกาศความร่วมมือเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนที่ด้อยโอกาสทั่วโลกด้วยการมุ่งเน้นเป็นพิเศษใน กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม ผ่านการลงทุน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นเวลาสามปี Kiva จะสามารถเพิ่มปริมาณผู้ประกอบการที่พวกเขาให้การสนับสนุนทางการเงินผ่านการกู้ยืมจํานวนเล็กน้อยทั่วตลาดเกิดใหม่ใน เอเชีย และทั่วโลก

ช่องว่างในระบบการเงินในปัจจุบันทําให้ผู้คนมากกว่า 1.4 พันล้านคนทั่วโลกไม่สามารถสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสําหรับตัวเองและครอบครัว ความร่วมมือระหว่าง Manulife และ Kiva มีตําแหน่งโดดเด่นในการสร้างสะพานข้ามช่องว่างเหล่านี้ และจะมุ่งเน้นทําให้การแก้ไขปัญหาทางการเงินมีความสะดวกมากขึ้นสําหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและบุคคลที่ถูกกีดกันผ่านการริเริ่มสองประการหลัก:

  • เพิ่มขีดความสามารถในการให้กู้ยืมที่มุ่งเน้น เอเชีย เพื่อช่วยให้ Kiva ขยายขอบเขตการให้กู้ยืมหุ้นส่วนใน กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม และให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาเงินทุนเพื่อให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบการรายย่อยที่มุ่งหวัง
  • ให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบการรายย่อย ใน เอเชีย และทั่วโลก – เป็นวิธีการที่มีผลกระทบในการนําเงินทุนที่ยืดหยุ่นไปใช้กับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กผ่านการจูงใจให้บริษัทจับคู่เงินทุนหรือสินเชื่อ Kiva

เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ Manulife Match Fund จะถูกใช้ในการจัดหาเงินทุนให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนที่ด้อยโอกาสบนแพลตฟอร์มการระดมทุนของฝูงชน Kiva ทําให้นี่เป็นวิธีการกระจายเงินทุนอย่างรวดเร็วและเปิดโอกาสสําหรับบุคคลและชุมชนที่ไม่มีการเข้าถึงบริการทางการเงินแบบดั้งเดิม เมื่อมีการจ่ายคืนเงินกู้ เงินทุนจะกลับมายัง Manulife Match Fund และจะถูกกระจายไปยังผู้ประกอบการรายย่อยรายใหม่ ในฐานะกองทุนหมุนเวียน Manulife Match Fund กับ Kiva สามารถทําหน้าที่สําคัญในการเพิ่มจํานวนเงินทุนทั้งหมดที่มีอยู่และเร่งความเร็วในการจัดสรรเงินทุนให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบการ

ความร่วมมือนี้จะทําให้ Kiva สามารถดําเนินการศึกษาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเผยแพร่ข้อมูลที่มีค่ามากมายเกี่ยวกับผลลัพธ์สําหรับผู้กู้ โดยช่วยเสริมฐานความรู้สําหรับการรวมทางการเงินและทําให้แน่ใจว่า Kiva จะยังคงช่วยให้หุ้นส่วนผู้ให้กู้มีผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์มากที่สุดสําหรับลูกค้าของพวกเขา

การมีส่วนร่วมล่าสุดจาก Manulife สอดคล้องกับหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายหลักที่สําคัญภายใน Impact Agenda ของ Manulife ซึ่งมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมเพื่อสร้างสนามเด็กเล่นที่เท่าเทียมกันมากขึ้