มาร์เกลเสริมสร้างการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในออสเตรเลียด้วยการมีสํานักงานในท้องถิ่นและผู้นํา

ลอนดอน 14 ก.ย. 2566 — Markel ซึ่งเป็นการดําเนินงานด้านประกันภัยของ Markel Group Inc. (NYSE: MKL) ประกาศว่าได้จ้างผู้นําประจําประเทศ และจะเปิดสํานักงานใหม่ 3 แห่งในประเทศออสเตรเลียในเดือนกันยายน 2566 สํานักงานเหล่านี้ ตั้งอยู่ที่ ซิดนีย์ เมลเบิร์น และบริสเบน ซึ่งจะอยู่ภายใต้การนําของ Rory Morison ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อํานวยการบริหารของการดําเนินงานของ Markel ในประเทศออสเตรเลีย

Rory Morison, Managing Director of Markel Australia

Rory Morison, ผู้อํานวยการบริหาร Markel ประเทศออสเตรเลีย

Markel Australia จะเน้นให้บริการด้านการรับประกันภัยแก่ธุรกิจที่โดยปกติซื้อประกันภัยในตลาดประกันภัยในประเทศออสเตรเลีย วิธีการนี้จะเสริมสร้างการสนับสนุนที่มีอยู่แล้วผ่านขีดความสามารถที่สําคัญอย่างมากของ Markel ในลอนดอน ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์จากทั่วธุรกิจระหว่างประเทศของเราในลอนดอนและเอเชีย

ความต้องการกําลังเพิ่มขึ้นทั่วประเทศออสเตรเลียสําหรับการประกันภัยพาณิชย์เฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความรับผิดทางกฎหมายและสายงานทางการเงิน ซึ่งบางส่วนเป็นผลมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมดั้งเดิม Markel ตั้งใจที่จะนําผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดท้องถิ่น รวมถึงการประกันภัย Fintech และ CommTech ชั้นนําของบริษัท ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องธุรกิจเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากความเสี่ยงหลากหลาย เช่น ความรับผิดทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบทั่วไป ความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O) และความเสี่ยงด้านไซเบอร์ Markel จะยังคงสนับสนุนนายหน้าประกันภัยและลูกค้าพาณิชย์ชาวออสเตรเลียด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยเฉพาะทางกว้างขวางของบริษัท

Morison เข้าร่วมงานกับ Markel จาก AXA XL ซึ่งเขาทํางานมาตั้งแต่ปี 2002 โดยล่าสุดดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานความรับผิดระยะยาว เขาเป็นผู้นําท้องถิ่นที่มีประสบการณ์สูงในความรับผิดทางกฎหมายและสายงานทางการเงิน – ซึ่งเป็นพื้นที่เน้นหลักเริ่มต้นของ Markel ในออสเตรเลีย – และเขารวมถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ Lloyd’s จากประสบการณ์ 8 ปีในตลาดลอนดอน ซึ่งจะช่วยให้มีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับการสนับสนุนด้านการรับประกันภัยและขีดความสามารถที่มีอยู่จากลอนดอน

โดยการจัดตั้งสํานักงานใหม่ รวบรวมทีมผู้นําที่มีประสบการณ์ภายใต้การนําของ Morison และเร่งการลงทุนในพนักงานรับประกันภัยท้องถิ่น Markel หวังว่าจะสร้างบนพันธะสัญญาระยะยาวของตนต่อตลาดออสเตรเลีย รากฐานหลักของกลยุทธ์การเติบโตระหว่างประเทศของ Markel คือความมุ่งมั่นที่จะมีการประกอบธุรกิจในท้องถิ่นและขีดความสามารถท้องถิ่น การมีสํานักงานในพื้นที่ที่เหมาะสมหมายความว่าผู้รับประกันภัยสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและปรับผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าในท้องถิ่นและลักษณะเฉพาะของความเสี่ยงในสภาพแวด