สภาฯจับมือ สสส.ปลุกผู้สูงวัยลุกขึ้นออกกำลังกายแบบง่ายๆด้วยยางยืดต่อชีวิต