สวีเดนเปิดงานเทคโนโลยีระดับโลกเพื่อรวมผู้นําธุรกิจและผู้ประกอบการนานาชาติ จัดโดย Techarenan

สตอกโฮล์ม , 4 ต.ค. 2566 — วันนี้เป็นการเปิดตัว The Tech Arena งานเทคโนโลยีระดับนานาชาติและเป็นงานแรกของประเภทนี้ที่จัดขึ้นในสนามฟุตบอลแห่งชาติ Friends Arena ใน สตอกโฮล์ม ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 งานนี้จะรวบรวมผู้นําธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้มีอํานาจตัดสินใจจากทั่วโลกเพื่อมาพบปะและหารือเรื่องสําคัญ เช่น นวัตกรรม เศรษฐกิจ ความยั่งยืน และแนวโน้มใหญ่ของโลก

สวีเดน ได้สถาปนาตัวเองเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของไม่เพียง ยุโรป แต่ยังรวมถึงโลก โดยให้กําเนิดบริษัทชั้นนําหลายแห่งผ่านความคิดสร้างสรรค์ของสวีเดน อย่างไรก็ตาม จนถึงตอนนี้ยังไม่มีงานเทคโนโลยีใน สวีเดน ที่จับคู่กับผลผลิตด้านนวัตกรรมและการประกอบการระดับโลกชั้นเยี่ยมได้ พวกเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะต้อนรับชุมชนเทคโนโลยีระดับโลกมาที่ สวีเดน” กล่าวโดย Omid Ekhlasi ซีอีโอของ Techarenan

สวีเดน ปัจจุบันถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มีนวัตกรรมเป็นอันดับสองของโลกและเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยูนิคอร์นต่อประชากรสูงสุด บทบาทของประเทศในฐานะประเทศนําด้านนวัตกรรมและแบบอย่างที่ดีสําหรับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เน้นผลกระทบได้สร้างความอยากรู้อยากเห็นจากทั่วโลก บริบทนี้สร้างรากฐานที่สมบูรณ์แบบในการแนะนํางานเทคโนโลยีระดับนานาชาติที่เน้นการทํางานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับชุมชนเทคโนโลยีและธุรกิจเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นความคิดยั่งยืนใหม่ และนําเสนอนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

“สภาพแวดล้อมที่มีพลวัตสําหรับการวิจัยและนวัตกรรมเป็นกุญแจสําคัญต่อความสําเร็จอย่างต่อเนื่องของ สวีเดน ในตลาดต่างประเทศ รัฐบาลจะเปิดตัวกลยุทธ์ใหม่สําหรับการค้า การลงทุน และความสามารถในการแข่งขันระดับโลกในปีนี้ ด้วยการมุ่งเน้นที่นวัตกรรมและความร่วมมือด้านการวิจัย นอกจากนี้ The Tech Arena จะเป็นเวทีที่ยอดเยี่ยมสําหรับความร่วมมือและหุ้นส่วนใหม่ ๆ และผมรอคอยที่จะเข้าร่วม” กล่าวโดย Johan Forssell รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศและการค้าต่างประเทศของ สวีเดน

หลังงานนี้ยืนอยู่บน Techarenan ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สํานักงานนวัตกรรมสวีเดน หน่วยงานธุรกิจทางการสําหรับเมืองเจ้าภาพ Stockholm Business Region ตลอดจนบริษัทและองค์กรของนอร์ดิกและนานาชาติ

เกี่ยวกับ Techarenan Group

Techarenan ก่อตั้งในปี 2557 เป็นแพลตฟอร์มสําหรับนวัตกรรม การประกอบการ และความยั่งยืนที่รวมผู้ประกอบการ ผู้นําธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม นักลงทุน และผู้มีอํานาจตัดสินใจเข้าด้วยกัน แพลตฟอร์มประกอบด้วยงานเทคโนโลยีประจําปีหลายงาน การแข่งขันการประกอบการระดับนอร์ดิก และเว็บไซต์ข่าวที่เน้นอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ติดต่อ:

Omid Ekhlasi, CEO Techarenan
+46735252509
omid@techarenan.co

Johannes Lundberg, ติดต่อสื่อมวลชน, Techarena
+46735252509
johannes@techarenan.com

ข้อเท็จจริง: