“อะโคนาติก”เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แอร์เคลื่อนที่อัจฉริยะ