ฮันนี่เวลล์เปิดตัวซอฟต์แวร์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานคลังสินค้า

ซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานคลังสินค้าของ Honeywell ที่สามารถปรับใช้ได้ ราคาไม่แพง และกําหนดค่าได้

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย, 19 ก.ย. 2023 — Honeywell วันนี้ได้เปิดตัวเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่ขยายตัวของคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า (DC) และการกระจายสินค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตลาดโลกอื่นๆ

MesonX WMS สําหรับการดําเนินงานด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
MesonX WMS สําหรับการดําเนินงานด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัทได้เปิดตัว MesonX Warehouse Management System (WMS) ซึ่งเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงและกระชับการดําเนินงานของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า (DC) ตั้งแต่การจัดการรับฝากและการเก็บสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การเตรียมสินค้า การจัดส่งคําสั่งซื้อ และการจัดส่ง ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถควบคุมการดําเนินงานจากต้นจนจบได้อย่างคล่องตัวเพื่อลดความซับซ้อนในการดําเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในตลาดที่ท้าทายนี้

MesonX WMS มีเครื่องมือและฟังก์ชันที่กําหนดค่าไว้ล่วงหน้าสําหรับการเริ่มใช้งานอย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย บริษัทสามารถคาดหวังต้นทุนการนําระบบเข้าใช้งานต่ําลงถึง 80% กับซอฟต์แวร์นี้ ซึ่งสามารถเริ่มต้นการทํางานได้อย่างเต็มรูปแบบในเพียง 2 สัปดาห์ด้วยบริการติดตั้งเพียง 250 ชั่วโมง เป็นการปรับปรุงอย่างมากเมื่อเทียบกับเวลาการนําระบบเข้าใช้งานปกติที่ 2,000 ชั่วโมง

“การขยายตัวอย่างรวดเร็วของคลังสินค้าและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของการจัดส่งคําสั่งซื้อแบบหลายช่องทางสร้างความท้าทายใหม่ๆ ในการจัดการสินค้าคงคลังภายในการดําเนินงานของ DC ความท้าทายเหล่านี้สามารถแสดงออกมาในรูปแบบของความไม่ถูกต้องของสินค้าคงคลัง ซึ่งนําไปสู่จุดติดขัดในกระบวนการทํางาน การรบกวนผลิตภาพแรงงาน และการลดลงของคุณภาพการบริการลูกค้า ซึ่งสามารถลดกําไรขั้นต้นอย่างมีนัยสําคัญ” กล่าวโดย Jonathan Kwok ผู้จัดการทั่วไป ของ Honeywell Logistics Solutions “MesonX WMS มีมากกว่าฟังก์ชันพื้นฐานของ WMS ทั่วไป มันมีคุณสมบัติมาตรฐานเช่น การประมวลผลสินค้าเข้า/ออก การจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการทรัพยากร แต่สิ่งที่ทําให้มันแตกต่างคือความสามารถในการส่งมอบประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง รวมถึงการบูรณาการอย่างราบรื่น การติดตั้งที่รวดเร็ว ความสามารถในการกําหนดค่าสูงสําหรับการดําเนินงานคลังสินค้า และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในอนาคตได้ง่าย”

บริษัทโลจิสติกส์มักเผชิญกับต้นทุนที่สูงควบคู่ไปกับระยะเวลานําโครงการที่ยาวนานในการออกแบบ พัฒนา กําหนดค่า และทดสอบ WMS สําหรับการดําเนินงานของตน ความท้าทายเหล่านี้สา