ฮานานเปิดตัวพันธบัตรนอกชายฝั่ง 5 พันล้านหยวนในฮ่องกง

ไห่หนาน ประเทศจีน, 14 ก.ย. 2566 — รายงานจากศูนย์สื่อมวลชนนานาชาติไห่หนาน (HIMC):

มณฑลทางตอนใต้สุดของจีน ไห่หนานออกพันธบัตรต่างประเทศ (หรือ Dim Sum Bonds) มูลค่า 5 พันล้านหยวน (686 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเมื่อวันที่ 13 กันยายน ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานประกันคุณภาพฮ่องกง พันธบัตรไห่หนานชุดใหม่นี้รวมถึง พันธบัตร 2 ปี มูลค่า 3 พันล้านหยวน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อัตราดอกเบี้ย 2.45% พันธบัตร ‘สีเขียว’ 3 ปี มูลค่า 1 พันล้านหยวน เน้นความหลากหลายทางชีวภาพ อัตราดอกเบี้ย 2.53% และพันธบัตร ‘สีน้ําเงิน’ 5 ปี มูลค่า 1 พันล้านหยวน มีฉลากโครงการที่เกี่ยวข้องกับมหาสมุทร อัตราดอกเบี้ย 2.70%

การขายพันธบัตรได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน มีคําสั่งซื้อที่ได้รับการยืนยันจากบัญชีรวม 35 บัญชีจากประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงธนาคารนโยบายและพาณิชย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ และกองทุน คําสั่งซื้อรวมทั้งสิ้น 12.9 พันล้านหยวน (1.77 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในจุดสูงสุด ซึ่งสูงกว่าพันธบัตรที่ออกขาย 2.58 เท่า

Located in the Haikou Dayingshan Central Business District, the Window to Global Trade (WGT) building plays a key role in attracting foreign investment in south China's Hainan Free Trade Port.
อาคาร Window to Global Trade (WGT) ตั้งอยู่ในเขตธุรกิจกลางเมืองไห่หนาน Dayingshan เล่นบทบาทสําคัญในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในนิคมการค้าเสรีไห่หนานซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน

การชําระเงินสําหรับพันธบัตรที่ได้รับจัดสรรจะดําเนินการผ่านบัญชีเสรีการค้า (FT) ไห่หนาน ซึ่งเป็นระบบบัญชีแบบที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ที่ใช้หยวนเป็นสกุลเงินฐาน บัญชีเหล่านี้มีไว้เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของธุรกรรมข้ามพรมแดนและการลงทุนจากต่างประเทศในนิคมการค้าเสรีไห่หนาน

นี่เป็นครั้งที่สองที่รัฐบาลไห่หนานออกพันธบัตรต่างประเทศในฮ่องกงต่อจากการออกพันธบัตร ‘สีน้ําเงิน’ และพันธบัตรการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อปีที่แล้วซึ่งประสบความสําเร็จ ในปีนี้ ไห่หนานจะเป็นรัฐบาลท้องถิ่นแห่งแรกในแผ่นดินใหญ่จีนที่จะทดลองออกพันธบัตร ‘สีเขียว’ ที่เน้นความหลากหลายทางชีวภาพเป็นครั้งแรกของประเทศ เพื่อเสนอตัวเลือกการจัดสรรสินทรัพย์พันธบัตรหยวนเพิ่มเติมให้กับนักลงทุนต่างชาติ

เงินที่ได้จากการขายพันธบัตรจะถูกนําไปใช้หลักๆ เพื่อปรับปรุงด้านสาธารณสุขและการศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างการอนุรักษ์ทางทะเล การติดตามและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ

รัฐบาลไห่หนานออกพันธบัตรต่างประเทศเหล่านี้เพื่อการปฏิรูปและเปิดกว้าง รีบเร่งการดําเนินกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน และผลักดันการพัฒนาเขตนําร่องอารยธรรมนิเวศน์แห่งชาติ