เครือข่ายพันธมิตร HEFORSHE ของ UN WOMEN เรียกร้องให้ท้าทายโครงสร้างที่มีลักษณะปิตาธิปไตยและสถานะโควโดยให้เกียรติ

กลางกระแสต่อต้านสิทธิสตรีที่เพิ่มขึ้น ผู้นําจากทั่วภาครัฐ ธุรกิจ องค์กรไม่แสงหวังผลกําไร และวิชาการ เดินหน้าออกมารบกวนสถานะเดิมอย่างมีน้ําใจเพื่อเร่งความก้าวหน้าในการบรรลุความเท่าเทียมทางเพศ ณ การประชุมสุดยอด HeForShe ของ UN Women 

นิวยอร์ก, 22 ก.ย. 2023 — คู่ขนานกับการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักจากภาคเอกชนและภาครัฐทั่วโลกได้รวมตัวกัน ณ การประชุมสุดยอด HeForShe ของ UN Women เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่น การแบ่งปันแนวทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และเพิ่มความร่วมมือข้ามภาคส่วนเพื่อบรรลุความเท่าเทียมทางเพศ

ผู้อํานวยการใหญ่ UN Women Sima Bahous กล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดงาน UN Women/Ryan Brown

ผู้อํานวยการใหญ่ UN Women Sima Bahous กล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดงาน UN Women/Ryan Brown

กับกระแสต่อต้านสิทธิสตรีที่เพิ่มขึ้น สถาบันและบุคคลต่างๆ มีบทบาทและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นในการไล่ล่าความเท่าเทียมทางเพศ ณ จุดสําคัญตามกึ่งกลางของ Generation Equality ซึ่งเป็นมิตินําระดับโลกในการผลักดันการลงทุนและการปฏิบัติเพื่อบรรลุความเท่าเทียมทางเพศ การประชุมสุดยอด HeForShe เรียกร้องให้ทุกคนร่วมมือกันและรบกวนโครงสร้างทางสังคมที่เป็นปิตาธิปไตยอย่างมีน้ําใจ ซึ่งขัดขวางเราจากการปิดช่องว่างความเท่าเทียมทางเพศในปัจจุบัน

“มันควรทําให้เราตกใจเป็นพิเศษที่เจตคติของผู้ชายหนุ่มดูเหมือนจะถอยหลังไปในทางที่น่าเสียใจ” กล่าวโดย Sima Bahous รองเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อํานวยการใหญ่ UN Women “การสํารวจที่ได้รับการสนับสนุนจาก UN Women แสดงให้เห็นว่าผู้ชายหนุ่มอายุ 16-19 ปีร้อยละ 58 เชื่อว่าผู้ชายเป็นผู้นําทางการเมืองที่ดีกว่าผู้หญิง ดังนั้นเราจะบรรลุความเท่าเทียมของผู้นําหญิงได้อย่างไร เกือบ 1 ใน 4 ของผู้ชายหนุ่มเชื่อว่ามีกรณีที่ยอมรับได้ที่จะตบตีคู่ครองหรือคู่สมรส ดังนั้นเราจะกําจัดปัญหาความรุนแรงต่อสตรีได้อย่างไร”

นาง Bahous ชื่นชม HeForShe Champions จากทั่วภาครัฐ ธุรกิจ องค์กรไม่แสงหวังผลกําไร และวิชาการที่ออกมาและดําเนินการในฐานะผู้สนับสนุนและพันธมิตรด้านความเท่าเทียมทางเพศ “ผู้สนับสนุนของเราจากภาคธุรกิจได้เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในคณะกรรมการของพวกเขาเป็นอย่างน้อยร้อยละ 40 นี่คือสิ่งที่น่าชื่นชม” เธอกล่าว

การประชุมสุดยอดได้รับเกียรติจากการแสดงกวีนิพนธ์พูดของกวี นักเคลื่อนไหว และศิลปิน Rupi Kaur ซึ่งเปิดตัวบทกวีที่ยังไม่เคยเผยแพร่ของเธอชื่อ “to believe in equality” รวมถึงการแสดงดนตรีของเปียโน นักแต่งเพลง และนักเคลื่อนไหว Chloe Flower

ตลอดการประชุม ผู้นําได้เรียกร้องอย่างเข้มแข็งให้รบกวนสถานะเดิมอย่างมีน้ําใจ Michael Roberts CEO ของ HSBC US และทวีปอเมริกา และ Maha AlQattan หัวหน้าฝ่ายความยั่งยืนกลุ่มบริษัทของ DP World เรียกร้องให้ผู้นําธุรกิจทั่วโลกแนะนํากลไกความรับผิดชอบในการทําให้ความเท่าเทียมทางเพศเป็