เชลล์ ร่วมมือกับมูลนิธิก้าวไปคู่ไทย มอบทุนมูลค่ากว่า 200,000 บาทสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมของนิสิต นักศึกษา