เทคโนโลยีที่ฉลาดที่การแข่งขันเอเชียนเกมส์หางโจว

กรุงเทพฯ, 7 ต.ค. 2566 – รายงานจากหนังสือพิมพ์ประชาชน: ที่การแข่งขันกรีฑาของกีฬาเอเชียนเกมส์หางโจว ความสนใจของผู้คนถูกดึงไปที่ “สุนัขหุ่นยนต์” หลายตัวที่จัดการจานลูกดิสกัสและหอกไปมา หลังจากทําภารกิจขนส่งอุปกรณ์เสร็จ สุนัขเหล่านี้ก็จะนั่งรออย่างเชื่อฟังคําสั่งต่อไป

สุนัขหุ่นยนต์เหล่านี้ยังเป็นที่รู้จักในชื่อหุ่นยนต์สี่ขา เสิ่น หงปิน เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีชาวจีนของฝ่ายการแข่งขันของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์หางโจว กล่าวว่าการใช้ “สุนัขหุ่นยนต์” ในการขนส่งอุปกรณ์กีฬาเช่นจานลูกดิสกัสและหอก สามารถประหยัดแรงงานได้อย่างมากและรับรองความปลอดภัย

ปัญญาประดิษฐ์เป็นหนึ่งในแนวคิดหลักของเอเชียนเกมส์หางโจว และ “สุนัขหุ่นยนต์” ที่ใช้ในการแข่งขันกรีฑาก็สะท้อนวิสัยทัศน์ของเอเชียนเกมส์อัจฉริยะได้อย่างดี

ที่หมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมส์หางโจว ผู้โดยสารเข้าแถวตั้งแต่เช้าที่บริเวณสาธิตรถโดยสารเสมือนจริง รถโดยสารที่นั่นใช้เทคโนโลยีการรับรู้ทางสายตา การรับรู้ด้วยเรดาร์เลเซอร์ และเทคโนโลยีอื่นๆ ในการดําเนินงาน โดยไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเข้ามาแทรกแซง รถโดยสารเหล่านี้สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของคนเดินเท้าและยานพาหนะ วางแผนและปฏิบัติการหลีกเลี่ยงโดยอัตโนมัติ

ด้วยฟังก์ชัน AR บนรถ ผู้โดยสารไม่เพียงแต่สามารถมองเห็นฉากจริงภายนอกรถเมื่อมองออกไปทางหน้าต่างเท่านั้น แต่ยังสามารถมองเห็นฉากเสมือนจริง เช่น ตัวนําโชคและกีฬาต่างๆ อีกด้วย สร้างการผสมผสานอย่างวิเศษระหว่างความจริงเสมือนกับฉากจริง

ตั้งแต่การเปิดตัวผู้ถือคบเพลิงดิจิทัลไปจนถึงการแนะนําการลงทะเบียนด้วยบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกส์ และการสํารวจเทคโนโลยี 5G การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางเทคนิคที่เอเชียนเกมส์หางโจวช่วยทําลายขีดจํากัดของเวลาและสถานที่ ทําให้ผู้คนมากมายสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเสมือนจริงและได้สัมผัสความตื่นเต้นของกีฬาอย่างเต็มที่