เทศกาลอาหารครั้งสำคัญกลางทะเลอันดามัน ณ “ตรีสรา” วิลล่าหรูแห่งเกาะภูเก็ต