เปิดผลสำรวจยุคสลากแพง ผู้ค้าสลากเข้าไม่ถึงราคาต้นทุน