เมนเทคแสดงผลิตภัณฑ์กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ ที่งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีสีเขียวและผลิตภัณฑ์รักษ์โลกของมาเลเซีย (IGEM)

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 7 ต.ค. 2566 — งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสีเขียวและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (IGEM) ในประเทศมาเลเซีย เป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สําหรับเทคโนโลยีสีเขียวและการแก้ปัญหาทางนิเวศวิทยา งานนี้เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสีเขียว การปกป้องสิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน งานนี้ยังเป็นแพลตฟอร์มอันเหมาะสมสําหรับผู้ให้บริการโซลูชันและบริษัทพลังงานสีเขียวในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยการแสดงนวัตกรรมล่าสุดภายใต้แบรนด์ IGEM ให้กับผู้กําหนดนโยบาย หน่วยงานภาครัฐ นักลงทุน และประชาชนทั่วไป


การเปิดตัวครั้งแรกของ Mentech ในงานแสดงสินค้านี้คือชุดผลิตภัณฑ์กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับระเบียง ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ยานพาหนะเพื่อการพักผ่อน หรือกิจกรรมกลางแจ้ง สามารถตอบสนองความต้องการพลังงานของคุณได้ มีกําลังไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุดถึง 2,200 วัตต์ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานสูงได้หลากหลาย ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนหรืออุปกรณ์อุตสาหกรรม รองรับการชาร์จด้วยแสงอาทิตย์สูงสุด 1,500 วัตต์ ซึ่งช่วยให้เกิดพลังงานสีเขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลิตภัณฑ์รองรับการขยายความจุแบตเตอรี่ได้อย่างยืดหยุ่น สูงสุดถึง 10 กิโลวัตต์ชั่วโมง ตอบสนองความต้องการพลังงานได้มากขึ้น ผลิตภัณฑ์มีแอปมือถือสําหรับควบคุมและมีฟังก์ชันการตัดพีคและเติมหุบเข้ามา ช่วยให้การกระจายพลังงานตลอดเวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการจัดสรรเวลาการใช้พลังงานอย่างสมเหตุสมผล ช่วยให้ได้ผลการใช้ไฟฟ้าที่ดีที่สุด นําความสะดวกสบายมาสู่ชีวิตคุณมากขึ้น

Mentech ยังได้แสดงผลิตภัณฑ์กักเก็บพลังงาน 5G บรอดแบนด์ซีรีส์ PowFi พกพาได้ที่งานแสดงสินค้านี้ด้วย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กักเก็บพลังงานที่มีที่มาไฟฟ้าสองแหล่งสําหรับระบบไฟฟ้ากําลัง ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก มุ่งเน้นไปที่ความต้องการกลางแจ้งอย่างแม่นยํา และขณะที่จ่ายไฟฟ้ากลางแจ้ง ก็เพิ่มฟังก์ชันเครือข่ายกลางแจ้งเข้าไปอย่างนวัตกรรม เป็นทั้งแหล่งจ่ายไฟและแหล่งเครือข่าย ให้การเชื่อมต่อเครือข่าย 5G ที่มั่นคงสําหรับผู้ใช้งานสูงสุด 128 คนพร้อมกัน พร้อมแหล่งชาร์จความเร็วสูงขนาดใหญ่ที่มีกําลังสูงสุด 780 วัตต์ ด้วยผลิตภัณฑ์นี้ ปัญหาไฟฟ้าและเครือข่ายกลางแจ้งจึงไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับชีวิตกลางแจ้งและสํารวจกิจกรรมกลางแจ้งได้มากขึ้น

Mentech เป็นบริษัทไฮเทคที่รวมการวิจัยและพัฒนา การผลิต การขาย และบริการเข้าด้วยกัน Mentech ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของผ