เอเชียนเกมส์ปล่อยภาพยนตร์สั้นแรงบันดาลใจมรดกฮานโจว์เสน่ห์

หางโจว ประเทศจีน, 18 กันยายน 2566เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 การแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่หางโจวได้เปิดตัว “เอเชียนเกมส์ในหางโจว” ตอนจบของตระกูลภาพยนตร์สั้น “เสน่ห์ของหางโจว” โดยภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้นําเสนออิทธิพลระยะยาวและมรดกในอนาคตของเอเชียนเกมส์ที่มีต่อเมืองเจ้าภาพ

ภาพยนตร์สั้น “เอเชียนเกมส์ในหางโจว” ใช้ตราประทับจีนโบราณซึ่งมีประวัติย้อนหลังไปได้ถึง 2,000-3,000 ปีในประวัติศาสตร์ พร้อมกับลายมือและจิตรกรรมจีนโบราณ รายการ “ศิลปะการแกะสลักตราประทับจีน” ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติขององค์การยูเนสโกในปี 2552 ซึ่งเป็นรายการแรกของหางโจวที่เข้าสู่บัญชีรายชื่อ องค์กรมรดกที่สําคัญ Xiling Seal Engraver’s Society ซึ่งตั้งอยู่ในหางโจว และก่อตั้งมากว่า 120 ปีที่แล้ว เป็นผู้แกะสลักตราประทับทั้งหมดที่ใช้ในภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้

 

เอเชียนเกมส์จะเป็นหลักสําคัญในประวัติศาสตร์ของหางโจว ที่จะทําหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน การฟื้นฟูเมือง การพัฒนาวัฒนธรรม การอพยพบุคลากร การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การส่งเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย โดยมรดกของการแข่งขันได้สร้างโอกาสใหม่ๆ ที่ทําให้ประชาชนท้องถิ่นทุกวัยสนใจกีฬาและการออกกําลังกายมากขึ้น มีการจองสถานที่ออกกําลังกายผ่านทางพอร์ทัลออนไลน์ของเอเชียนเกมส์มากกว่า 16 ล้านครั้ง โดยมีสถานที่และอุปกรณ์กว่า 382 แห่ง รวมถึงสถานที่แข่งขัน 45 แห่งของเอเชียนเกมส์ ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้บริการได้ โดยมีสถานที่และอุปกรณ์กว่า 11,000 แห่งที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ในระยะยาวหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นเป็นส่วนหนึ่งของมรดกของการแข่งขัน

ในปัจจุบัน สถานที่แข่งขัน 56 แห่ง มีแผนการใช้ประโยชน์หลังการแข่งขัน 51 แห่ง และสถานที่และการดําเนินงาน 91% มีแผนการดําเนินงานอย่างยั่งยืนหลังการแข่งขัน ซึ่งรวมถึงหมู่บ้านนักกีฬาที่หลังการแข่งขันจะถูกใช้เป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก

ตระกูลภาพยนตร์สั้นเสน่ห์ของหางโจว แสดงถึงคุณลักษณะเฉพาะบางประการที่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ชม และชุมชนท้องถิ่นของเอเชียนเกมส์ที่หางโจวจะได้สัมผัสเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นด้วยพิธีเปิดในวันที่ 23 กันยายน 2566 นักกีฬาประมาณ 12,500 คนจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ (NOCs) 45 แห่ง จะแข่งขันกันในกีฬา 40 ประเภท รวม 61 สาขา

ลิงก์วิดีโอ YouTube: https://youtu.be/D_WPjSclS0c?si=IfLDQnb9gQv3jYEP