แอลกอฮอล์วอช ร้องขอความเป็นธรรมอัยการพิษณุโลก หลังถูกแจ้งหมิ่นประมาท