ใช้ AI ในการค้นหาพันธมิตรทางธุรกิจที่เหมาะสมที่สุดในการค้าระหว่างประเทศ

เรโฮโบธ บีช, เดลาแวร์, 23 ก.ย. 2023 — การหาหุ้นส่วนทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือในการค้าระหว่างประเทศเป็นเรื่องท้าทายอยู่เสมอ ต้องใช้เวลาหลายปีในการวางรากฐานอย่างละเอียดรอบคอบ การวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง และความกล้าที่จะเผชิญกับความไม่แน่นอน บทความนี้สํารวจว่าเครื่องมือ AI ขั้นสูง เช่น Volza ได้นํานวัตกรรมมาแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร

การประเมินหุ้นส่วนที่เป็นไปได้จากร่องรอยออนไลน์ของพวกเขาเป็นอุปสรรคที่ยากลําบาก ยังไม่มีวิธีการที่จะรับประกันความสามารถและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานเหล่านี้โดยพิจารณาเพียงร่องรอยดิจิทัลเท่านั้น การเยี่ยมชมด้วยตนเอง แม้จะให้ข้อมูลที่ลึกซึ้ง แต่ก็ใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนี้ การทําธุรกรรมกับผู้ซื้อที่ไม่คุ้นเคย อาจทําให้เกิดหนี้เสีย ในขณะที่การติดต่อกับผู้ผลิตที่ไม่รู้จัก อาจได้สินค้าที่ด้อยคุณภาพหรือแม้กระทั่งสูญเสียเงินมัดจําทั้งหมด

อุปสรรคเหล่านี้ยิ่งท้าทายมากขึ้นสําหรับนักธุรกิจด้านส่งออก-นําเข้าที่ต้องการขยายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครื่องมือ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เช่น Volza ช่วยให้นักธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของ AI และ Machine Learning เพื่อเดินหน้าผ่านความท้าทายเหล่านี้และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล Volza มอบฐานข้อมูลการค้าระหว่างประเทศที่ครอบคลุม รวมถึงรายละเอียดการจัดส่งสินค้าทั้งหมดผ่านใบตราส่ง ทําให้ผู้ใช้มีข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับผู้ส่งออกและนําเข้าที่มีประสบการณ์ ผู้ซื้อและผู้จัดหาปัจจุบัน ความถี่ของการทําธุรกรรม คําสั่งซื้อที่กําลังดําเนินอยู่ ปริมาณการจัดส่ง ราคา หมายเลขใบตราส่ง และประวัติการค้าที่ครอบคลุม ด้วยข้อมูลเหล่านี้ ผู้ใช้สามารถประเมินและเลือกหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เหมาะสมได้อย่างมั่นใจ

วิชัย เสฐียร กรรมการผู้จัดการของ Chamanlal Sethia หนึ่งในผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของอินเดีย ให้การยืนยันถึงผลกระทบเชิงการเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือเหล่านี้ ตามคํากล่าวของเสฐียร การเปิดตัวของศูนย์ข้อมูลการค้าได้เสริมพลังให้พวกเขาขยายธุรกิจได้อย่างมาก ยุคที่ต้องเสียเวลาหลายปีในการตลาด การเดินทาง และการทดลองผลิตภัณฑ์ก็จบลงแล้ว ปัจจุบันผู้นําเข้าและผู้ส่งออกสามารถสํารวจตลาดและระบุหุ้นส่วนทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมง

ในขณะที่ฐานข้อมูลการค้าอื่นๆ เช่น Panjiva และ ImportGenius มีบริการที่คล้ายกัน แต่ดูเหมือนจะครอบคลุมประเทศน้อยกว่า การมองเห็นเว็บไซต์ของ Volza แสดงให้เห็นว่ามันมี