AZ เอเชียแปซิฟิก ร่วมมือกับ Green Radar เพื่อเสริมความปลอดภัยด้านอีเมล์ของบริษัททั่วภูมิภาคอาเซียน

สิงคโปร์ 2 ต.ค. 2566 — AZ เอเชียแปซิฟิก ผู้จัดจําหน่ายเทคนิคชั้นนําด้านความปลอดภัยไซเบอร์ มีความยินดีที่จะประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Green Radar ผู้ผลิตโซลูชันรักษาความปลอดภัยอีเมลชั้นนําที่เชี่ยวชาญในการตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง ความร่วมมือนี้เป็นก้าวสําคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยด้านอีเมลสําหรับ AZ เอเชียแปซิฟิก และลูกค้าที่มีค่าของเรา

ความปลอดภัยด้านอีเมลยังคงเป็นความกังวลอันดับต้นๆ สําหรับธุรกิจ เนื่องจากภัยคุกคามไซเบอร์กลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยการร่วมมือกับ Green Radar ซึ่งเป็นผู้นําในสาขานี้ AZ เอเชียแปซิฟิก มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการมอบโซลูชันรักษาความปลอดภัยด้านอีเมลชั้นเยี่ยมให้กับลูกค้า

ประโยชน์หลักของความร่วมมือนี้รวมถึง:

  1. โซลูชันรักษาความปลอดภัยด้านอีเมลขั้นสูง: นําเสนอโซลูชันรักษาความปลอดภัยด้านอีเมลระดับสุดยอดขับเคลื่อนโดย Green Radar โซลูชันเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามทางอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง มัลแวร์ และแรนซัมแวร์
  2. ข่าวกรองภัยคุกคามและการดําเนินงานในท้องถิ่น: ขีดความสามารถในการข่าวกรองภัยคุกคามของ Green Radar มุ่งเน้นไปที่พื้นที่ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งคํานึงถึงภัยคุกคาม ภาษา แบรนด์ และแนวโน้มท้องถิ่นที่มีอยู่ เพื่อนํามาซึ่งหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยและการดําเนินงานที่กําหนดเฉพาะสําหรับการต่อสู้กับภัยคุกคามต่อธุรกิจท้องถิ่น ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านอีเมลที่กําลังเกิดขึ้นในเวลาจริง ไม่มีสูตรสําเร็จรูปที่ใช้ได้กับทุกคนในเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ เราอยู่ที่นี่ในเอเชีย สําหรับเอเชีย
  3. MDR SOC ที่มีมนุษย์คอยดูแล: ภัยคุกคามทางอีเมล รวมถึงความต้องการของลูกค้า มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา SOC ของเราที่มีมนุษย์คอยตรวจตรา ประเมินภัยคุกคาม และดําเนินมาตรการตอบโต้อย่างใกล้ชิด ทีมงานยังนํานโยบายที่กําหนดเฉพาะสําหรับลูกค้าของเราไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการที่ละเอียดอ่อนของพวกเขา
  4. ข้อมูลขนาดใหญ่และ AIDAR: แพลตฟอร์มการเรียนรู้ AIDAR (AI Detection & Response) ของเรามีการปรับปรุงความแม่นยําในการจับภัยอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลอีเมลจริงทั้งชอบด้วยกฎหมายและเป็นอันตราย ดังนั้นจึงสามารถประเมินภัยคุกคามทางอีเมลตามลักษณะของมันได้ ซึ่งทําให้แพลตฟอร์มสามารถติดธงอีเมลเป็นอันตรายตามความแตกต่างที่ละเอียดอ่อน

“Green Radar ตื่นเต้นกับความร่วมมือนี้ เนื่องจากสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราในการทําให้โลกดิจิทัลปลอดภัยขึ้น ร่วมกับ AZ เอเชียแปซิฟิก เรามุ่งมั่นที่จะนําเสนอโซลูชันรักษาความปลอดภัยด้านอีเมลอย่างครอบคลุมที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถดําเนินงานได้อย