Caelux ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในโครงการเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อปรับปรุงความพร้อมของเทคโนโลยี PV แสงอาทิตย์

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อปรับปรุงความพร้อมของเทคโนโลยี PV แสงอาทิตย์

พาซาดีนา รัฐแคลิฟอร์เนีย 19 ก.ย. 2566Caelux ผู้บุกเบิกการใช้เปรอฟสไคต์เพื่อทําให้พลังงานแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ประกาศในวันนี้ถึงการเป็นพันธมิตรกับกลุ่มวิจัย ACDC ของ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ (UNSW, ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย) ในโครงการ ‘วิธีการตรวจสอบผ่านพิสัยสูงสําหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชั้นรวมประสิทธิภาพสูง‘ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก ARENA โครงการเซลล์แสงอาทิตย์นี้จะปรับปรุงความพร้อมในเชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยี PV แสงอาทิตย์ และเอื้ออํานวยให้เกิดนวัตกรรมรุ่นใหม่ของพลังงานแสงอาทิตย์

กลุ่มวิจัย Artificial Intelligence, Characterisation, Defects และ Contacts (ACDC) ของ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ (UNSW) เป็นผู้นําในการสร้างภาพการเรืองแสงของเซลล์แสงอาทิตย์และการเรียนรู้ของเครื่องจักรที่นํามาประยุกต์ใช้ โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาวิธีการตรวจสอบเซลล์แสงอาทิตย์เปรอฟสไคต์แบบไร้การสัมผัสใหม่ๆ ระหว่างกระบวนการพัฒนาและการผลิตแบบอินไลน์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างซิลิกอนและเปรอฟสไคต์ ความร่วมมือนี้จะดําเนินกิจกรรมการพาณิชย์รวมถึง: การทดสอบเทคนิคบนไลน์การผลิตต้นแบบและการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเศรษฐศาสตร์ของตลาดที่เป็นไปได้สําหรับเครื่องมือการตรวจสอบที่พัฒนาขึ้น

“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับกลุ่มวิจัย ACDC ในโครงการเซลล์แสงอาทิตย์ที่สร้างการปฏิวัตินี้” สก็อตต์ เกรย์บีล ซีอีโอของ Caelux กล่าว “พวกเราร่วมมือกันมองหาโอกาสเร่งการพัฒนาเชิงพาณิชย์และความน่าเชื่อถือในระยะยาวของเซลล์แสงอาทิตย์เปรอฟสไคต์ เราตื่นเต้นที่จะร่วมมือกับผู้นําในด้าน PV และการสร้างภาพการเรืองแสงเพื่อนําไอเดียของเราไปสู่การปฏิบัติ”

ความร่วมมือกับทีม ACDC ของ UNSW นี้จะเพิ่มความรวดเร็วในการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์เปรอฟสไคต์อย่างมาก และผ่านเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักร ความน่าเชื่อถือในระยะยาวของประเภทเซลล์แสงอาทิตย์นี้จะเข้าใกล้ซิลิกอนอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลาย

“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ Caelux ในโครงการสําคัญนี้” ศาสตราจารย์ ซิฟ ฮาเมีรี หัวหน้านักวิจัยที่ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ กล่าว “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับพวกเขาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่สร้างการปฏิวัตินี้ และเร่งการพาณิชย์เซลล์แสงอาทิตย์เปรอฟสไคต์ โดยเน้นเทคนิคการตัวอักษรและ