Clarivate เปิดเผยรายชื่อ Citation Laureates 2023 – รายชื่อนักวิจัยชั้นโนเบลประจําปี

71 ผู้ได้รับการยกย่อง Citation Laureates จาก Institute for Scientific Information ได้รับรางวัลโนเบลในเวลาต่อมา

ลอนดอน, 19 ก.ย. 2566 — Clarivate Plc (NYSE:CLVT), ผู้นําระดับโลกในการเชื่อมต่อผู้คนและองค์กรเข้ากับข้อมูลที่พวกเขาสามารถเชื่อถือได้เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกของพวกเขา วันนี้ได้ประกาศรายชื่อนักวิจัยชั้นนําจากสถาบันในห้าประเทศ 23 คน เป็น Citation LaureatesTM ซึ่งเป็นนักวิจัยที่ผลงานของพวกเขาถือว่าอยู่ในระดับโนเบล ตามการวิเคราะห์ที่ดําเนินการโดย Institute for Scientific Information (ISI)TM ที่ ClarivateTM

ในปีนี้ Citation Laureates ได้ทําคุณูปการสําคัญในหลากหลายสาขา ได้แก่ การรักษามะเร็ง จุลชีพในร่างกายมนุษย์ วงจรยีนสังเคราะห์ สปินทรอนิกส์ โครงสร้างโมเลกุลออกแบบ วงจรการนอนหลับ/ตื่น ความเหลื่อมล้ําทางรายได้ และเศรษฐศาสตร์เมือง มี 16 คนจากสถาบันชั้นนําในสหรัฐอเมริกา สองคนจากญี่ปุ่น สองคนจากสหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส และหนึ่งคนจากเยอรมนี บุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มีการอ้างอิงผลงานวิจัยของพวกเขาสูง และมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งและมักจะเปลี่ยนแปลงสาขาวิจัยของพวกเขา

Emmanuel Thiveaud รองประธานอาวุโสฝ่ายวิจัยและวิเคราะห์ วิทยาศาสตร์และรัฐบาล ที่ Clarivate กล่าวว่า: “Clarivate ใช้ข้อมูลอ้างอิงเชิงปริมาณจาก Web of ScienceTM ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพที่ไร้เทียมทาน เพื่อระบุบุคคลที่จะได้รับการยอมรับจากสมัชชาโนเบลได้สําเร็จ

“ความสําเร็จของ Citation Laureates 2023 ไม่ใช่เพียงแค่น่าสนใจ แต่เป็นตัวแทนของความสําเร็จที่ Clarivate ระบุว่าสมควรได้รับรางวัลโนเบล นักวิจัยเหล่านี้ตีพิมพ์บทความที่มีการอ้างอิงมากกว่า 2,000 ครั้ง — ซึ่งเป็นเกียรติอย่างแท้จริง — ที่ควรได้รับการยกย่อง รายชื่อนี้ยอมรับผลงานหลายทศวรรษ วางรากฐานให้กับการค้นพบและนวัตกรรมไม่น้อยที่ได้เปลี่ยนโลกของเรา”

ตั้งแต่ปี 2002 เป็นต้นมา นักวิเคราะห์ที่ Institute for Scientific Information ได้อาศัยข้อมูลการตีพิมพ์และการอ้างอิงจากดัชนีวารสารที่น่าเชื่อถือเพื่อระบุผู้ที่อาจได้รับรางวัลโนเบลในสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ ฟิสิกส์ เคมี และเศรษฐศาสตร์ จากบทความและการประชุมวิชาการมากกว่า 58 ล้านรายการที่ดัชนีใน Web of Science ตั้งแต่ปี 1970 เพียงประมาณ 8,700 รายการ (.01%) ที่ถูกอ้างอิงมากกว่า 2,000 ครั้ง Citation Laureates ถูกระบุและเลือกจากผู้เขียนกลุ่มบทความเหล่านี้

ตั้งแต่ปี 2002 เป็นต้นมา ผู้เชี่ยวชาญที่ ISI ระบุ Citation Laureates 71 คนก่อนที่พวกเขาจะประสบความสําเร็จกับรางวัลโนเบล — บ่อยครั้งหลายปีก่อนที่พวกเขาจะได้รับการยอมรับในสตอกโฮล