DL Holdings ประกาศซื้อหุ้นส่วนที่เหลือ 55% ในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนสําหรับครอบครัว

ฮ่องกง, 15 ก.ย. 2566 — DL Holdings Group Limited (“DL Holdings” หรือ “บริษัท”; รหัสหุ้น: 1709.HK) ได้เปิดเผยการได้มาซึ่งสัดส่วนที่เหลืออีก 55% ใน DL Family Office (HK) Limited (“DL Family Office”) มูลค่า 220 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ตามมาหลังจากการได้มาซึ่งสัดส่วน 45% ในช่วงต้นปีนี้อย่างประสบความสําเร็จ ซึ่งทําให้ DL Family Office กลายเป็นบริษัทย่อยที่ DL Holdings ถือหุ้นเต็ม 100% ตามมา DL Holdings ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มการบริหารสินทรัพย์และบริการทางการเงินชั้นนําใน ฮ่องกง ด้วยการมุ่งเน้นหลักไปที่บริการสํานักงานบริหารสินทรัพย์ครอบครัว

มูลค่าการได้มาซึ่งกิจการครั้งนี้รวม 220 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง จะชําระด้วยการผสมผสานระหว่างเงินสดและตั๋วสัญญาใช้เงิน ประกอบด้วยเงินสด 70 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง และตั๋วสัญญาใช้เงิน 150 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง สําคัญคือ การจัดการทางการเงินแบบนี้จะไม่ก่อให้เกิดข้อจํากัดด้านกระแสเงินสดแก่ DL Holdings ซึ่งรับประกันความแข็งแกร่งและเสถียรภาพทางการเงินอย่างต่อเนื่องของบริษัท

Andy Chen ประธาน DL Holdings Group กล่าวว่า “มีปัจจัยสําคัญสามประการที่เป็นแรงผลักดันให้เราเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ประการแรก สถิติการดําเนินงานที่ยอดเยี่ยมและชื่อเสียงอันทรงเกียรติในอุตสาหกรรมของ DL Family Office ช่วยเสริมสร้างและยกระดับตําแหน่งของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนของเราภายในอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสําคัญ ประการที่สอง การรวมธุรกิจสํานักงานบริหารสินทรัพย์ครอบครัวเข้ากับบริษัทแม่ของเราคาดว่าจะทําให้ขนาดการบริหาร ฐานลูกค้า รายได้ และกําไรของเราเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ประการที่สาม ธุรกิจสํานักงานบริหารสินทรัพย์ครอบครัวจะรวมเข้ากับธุรกิจหลักทรัพย์ การบริหารสินทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ และสถาบันวิจัยของเราได้อย่างราบรื่น ซึ่งจะช่วยเสริมพลวัตภายใน ลดอุปสรรคการสื่อสาร และยกระดับมาตรฐานการบริการทั้งลูกค้าครอบครัวและองค์กร”

ตลอดปีนี้ DL Holdings Group ได้ดําเนินการริเริ่มเชิงกลยุทธ์หลายประการ ในเดือนพฤษภาคม บริษัทได้ทําข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Soochow Securities (ฮ่องกง) ต่อมาในเดือนสิงหาคม DL Holdings ได้ประกาศการลงทุนและได้มาซึ่งอาคารพาณิชย์รวมใหม่ในย่านเซ็นทรัล ซึ่งต่อมาได้ชื่อว่า “DL Tower” เมื่อเร็วๆ นี้บริษัทได้ก่อตั้ง “DL Institute for New Economic Research” ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจระดับโลก DL Holdings ยังคงเป็นฝ่ายรุก โดยยึดมั่นในปณิธานที่ว่า “ฉกฉวยโอกาสวิกฤติทุกครั้ง รักษาความละเอียดอ่อนและระมัดระวัง” ด้วยมุมมองระยะยาว DL Holdings ยังคงสํารวจเส้นทางใหม่ๆ สําหรับการลงทุน การควบรวมกิจการ และการร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในระดับโลก บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างแพลตฟอร์มการบริหารสินทรัพย์ชั้นนําที่มอบบริการระดับแนวหน้าให้แก่ลูกค้าครอบครัว

เกี่ยวกับ DL Holdings Group Limited (รหัสหุ้น: 1709.HK)

DL Holdings Group (1709.HK) เป็นแพลตฟอร์มการบริหารสินทรัพย์และบริการทางการเงินที่จดทะเบียนใน ฮ่องกง ด้วยการมุ่งเน้นหลักที่ธุรกิจธนาคารการลงทุน ครอบคลุมการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารกองทุนลงทุนหลายกลยุทธ์ การว