FUJIFILM Business Innovation ผลักดันความยั่งยืนด้วยเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันที่ผ่านการผลิตใหม่ในเอเชียแปซิฟิก

เปิดตัวเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันดิจิทัลรีแมนูแฟคเจอร์ ApeosPort-VI C5571 R และ C3371 R

สิงคโปร์, 14 ก.ย. 2566 — FUJIFILM Business Innovation Asia Pacific เปิดตัวเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันดิจิทัลรีแมนูแฟคเจอร์สี A3 สองรุ่นคือ ApeosPort-VI C5571 R และ C3371 R จากซีรีส์ ApeosPort-VI C เครื่องพิมพ์เหล่านี้พัฒนาขึ้นจากหลักการที่ถือว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วเป็นทรัพยากรที่มีค่า แทนที่จะเป็นขยะ การจําหน่ายจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ในเศรษฐกิจหมุนเวียน การรักษาคุณภาพและความสม่ําเสมอของวัสดุที่ใช้ในผลิตภัณฑ์รีไซเคิลนั้นสําคัญอย่างยิ่ง FUJIFILM Business Innovation มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนและได้เสริมสร้างกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรการต่างๆ เช่น การเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วจากผู้ใช้เพื่อนํามาใช้ระบบปิดวงจร เครื่องพิมพ์รีแมนูแฟคเจอร์ซีรีส์นี้ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอัตราการนําชิ้นส่วนกลับมาใช้ใหม่ 84% (โดยน้ําหนัก) และการปล่อยก๊าซ CO2 ลดลง 56% เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ที่ผลิตใหม่ทั้งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติหลักของ ApeosPort-VI C5571 R / C3371 R

  • ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและความสะดวกแก่ผู้ใช้
    • มีเทคโนโลยี Smart WelcomEyes เครื่องพิมพ์จะตรวจจับผู้ใช้ที่เข้าใกล้เครื่องและออกจากโหมดสลีปอัตโนมัติภายใน 5 วินาทีหรือน้อยกว่า โดยใช้เทคโนโลยี IH-Fuser ที่ทําความร้อนได้ทันที
  • เพลิดเพลินกับคุณภาพการพิมพ์ที่สดใสและความเร็วสูง
    • พิมพ์ความละเอียดสูง 1,200 x 2,400 dpi ด้วยหมึก Super EA-Eco ที่มีขนาดอนุภาคหมึกเล็กที่สุดในอุตสาหกรรม
    • ApeosPort-VI C5571 R พิมพ์ได้ถึง 55 หน้าต่อนาที ส่วน ApeosPort VI C3317 R พิมพ์ได้ 35 หน้าต่อนาที ทั้งสีและขาวดํา (A4 LEF)
  • ทั้งสองผลิตภัณฑ์มีฟังก์ชันการถ่ายเอกสาร การพิมพ์ และการสแกนสองหน้าอัตโนมัติในครั้งเดียว

[ระบบปิดวงจร]

FUJIFILM Business Innovation ก่อตั้งนโยบายการรีไซเคิลทั่วทั้งองค์กรในปี 1995 และได้เปิดตัวระบบการผลิตแบบหมุนเวียนที่ตรวจสอบวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนผลิตภัณฑ์ การพัฒนา และการผลิต จนถึงการกําจัด ในปีเดียวกัน มุ่งสู่เป้าหมาย “ศูนย์ฝังกลบ” ไม่รู้จบ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วจะถูกเก็บรวบรวม คัดเลือกชิ้นส่วน และนํากลับมาใช้ใหม่โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรีไซเคิล

FUJIFILM Business Innovation จะมีส่วนร่วมในสังคมคาร์บอนต่ําโดยใช้เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการที่นวัตกรรม และเพื่อบรรลุเป้าหมายสุดท้ายของแผนคุณค่ายั่งยืน Fujifilm Group 2030 ด้วยการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ทั่วทั้งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ลง 50% ภายในปีงบประมาณ 2030 และบรรลุการปล่อยก๊าซ CO2 สุทธิเป็นศูนย์ภายในปีงบประมาณ 2040

FUJIFILM Business Innovation Closed-Loop System
ระบบปิดวงจร FUJIFILM Business Innovation