Hikvision และพันธมิตรของบริษัทกําลังเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานอาคารสีเขียวด้วย ‘ดิจิทัลทวิน’

หางโจว, ประเทศจีน, 12 ต.ค. 2566 — Hikvision ได้สร้างนวัตกรรมโซลูชันดิจิทัลทวินเพื่อสอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับโซลูชันการก่อสร้างอัจฉริยะและยั่งยืน

Hikvision building solution
โซลูชันอาคาร Hikvision

ในปัจจุบัน อาคารสีเขียวได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยการรวมการออกแบบอัจฉริยะและวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พวกมันไม่เพียงแต่ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานเท่านั้น แต่ยังลดขยะ ซึ่งช่วยสนับสนุนอนาคตที่ยั่งยืน นอกจากนี้ อาคารสีเขียวยังไปไกลกว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างพื้นที่อยู่อาศัยและทํางานที่เอื้อต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการเข้าพัก ส่งเสริมผลิตภาพและความสามารถในการทํากําไรที่เพิ่มขึ้น

ตระหนักถึงประโยชน์อันมหาศาลที่ได้รับจากหลักการออกแบบอาคารสีเขียวและการยึดมั่นในมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือระดับสากล นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกกําลังยอมรับวิธีการแปลกใหม่นี้อย่างเต็มใจทั้งสําหรับโครงการที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์

โซลูชันดิจิทัลทวินของ Hikvision ช่วยให้สามารถสร้าง ‘รูปแบบจําลอง’ ดิจิทัลและมองเห็นได้ของอาคาร ซึ่งอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพสําคัญในเวลาจริง เช่น ประสิทธิภาพด้านพลังงาน การควบคุมสภาพภูมิอากาศ และความปลอดภัย นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถแทรกแซงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในกรณีเกิดเหตุการณ์หรือขัดข้องทางเทคโนโลยี

สร้าง ‘โมเดล’ ดิจิทัลของอาคารจริง

เพื่อเสริมสร้างโซลูชันดิจิทัลทวิน Hikvision นําเข้าผลิตภัณฑ์จากพอร์ตโฟลิโอหลายประเภทและร่วมมือกับพันธมิตรในหลายภาคส่วน ตั้งแต่ผู้ให้บริการเซ็นเซอร์และซอฟต์แวร์อัตโนมัติ จนถึงบริษัทควบคุมระบบเตือนภัยและลิฟต์

จากความร่วมมือเหล่านี้ Hikvision ได้รวมเทคโนโลยี AIoT หลากหลายประเภทที่ช่วยสนับสนุนการดําเนินงานอาคารสีเขียว ซึ่งรวมถึงทุกอย่างตั้งแต่ระบบรักษาความปลอดภัยทางวิดีโอจนถึงระบบการรับรู้หลายมิติและการอัตโนมัติอัจฉริยะ ซึ่งเปลี่ยนระบบการจัดการอาคารให้เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะ การรวมกันนี้ครอบคลุมระบบย่อยหลายระบบ รวมถึงแสงสว่าง การจัดการพลังงาน การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม HVAC และอื่นๆ

ข้อมูลจากระบบ AIoT ทั้งหมดเหล่านี้ถูกป้อนเข้าสู่ซอฟต์แวร์ 3D Building Information Modeling (BIM) ขั้นสูง ซึ่งช่วยให้สามารถมองเห็นอาคารทั้งหมดในรูปแบบ ‘ดิจิทัลทวิน’ ซึ่งสามารถใช้ในการตรวจสอบชุดตัวชี้วัด KPI ของอาคารได้หลากหลาย รวมถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพน้ําและไฟฟ้า สภาพบรรยากาศ การเข้าถึงบุคคล และรายละเอียดการจอดรถ ซึ่งหมายความว่าผู้ดูแลอาคารสามารถเข้าใจสถานะของอาคารตลอดเวลา ระบุเหตุการณ์หรือปัญหาใดๆ และตอบสนองเพื่อแก้ไขได้เร็วขึ้น

ทํางานอย่างสีเขียวและฉลาดขึ้นด้วยดิจิทัลทวิน

การรวมแอปพลิเคชัน AIoT กับแพลตฟอร์มเสมือนจริ