Infosys : สถิติสูงสุดของการชนะข้อเสนอโครงการขนาดใหญ่และขนาดใหญ่มากด้วยมูลค่ารวม $7.7 พันล้าน วางรากฐานที่แข็งแกร่งสําหรับอนาคต

Q2 มีอัตราการเติบโต 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส พร้อมกําไรขั้นต้นที่มั่นคงที่ 21.2% ปรับลดการคาดการณ์รายได้เป็น 1.0%-2.5%

เบงกาลูรู, อินเดีย, 12 ต.ค. 2566 — Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY) ผู้นําระดับโลกด้านบริการดิจิทัลและที่ปรึกษารุ่นใหม่ มีรายได้ 4,718 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และมีอัตราการเติบโต 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสในสกุลเงินคงที่ มูลค่าสัญญาขนาดใหญ่และขนาดใหญ่มากในไตรมาสนี้อยู่ที่ 7.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีสัดส่วนสัญญาใหม่ร้อยละ 48 อัตรากําไรขั้นต้นในไตรมาสเพิ่มขึ้น 40 จุดฐานเป็น 21.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า อัตราการลาออกลดลงเป็น 14.6% การคาดการณ์รายได้ปีงบประมาณ 2567 ปรับลดเป็น 1.0%-2.5% และคงการคาดการณ์อัตรากําไรขั้นต้นที่ 20%-22%

“เรามีมูลค่าสัญญาขนาดใหญ่สูงสุดที่ 7.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาส 2 กระจายอยู่ทุกภาคส่วนและทุกภูมิภาค ท่ามกลางสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงถึงความสามารถของเราในการปรับตัวและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการส่งมอบประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง รวมถึงผลิตภาพและการประหยัดต้นทุนในระดับกว้าง” กล่าวโดย Salil Parekh ซีอีโอและกรรมการผู้จัดการ “ผลประกอบการที่แข็งแกร่งในครึ่งปีแรก พร้อมกับชัยชนะในสัญญาขนาดใหญ่ สร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับอนาคต แนวโน้มการนํา Generative AI ของเราที่ชื่อ Topaz ไปใช้งานมากขึ้น ช่วยให้เราส่งมอบคุณค่าอย่างสม่ําเสมอและขยายส่วนแบ่งการตลาด” เขากล่าวเสริม

2.5% YoY
2.3% QoQ
การเติบโตของรายได้ในสกุลเงินคงที่

21.2%
อัตรากําไรขั้นต้น

$7.7 พันล้าน
มูลค่าสัญญาขนาดใหญ่

4.6% YoY
การเพิ่มขึ้นของ EPS
(สกุลเงินรูปี)

 

การคาดการณ์สําหรับปีงบประมาณ 2567:

 • การเติบโตของรายได้ 1.0%-2.5% ในสกุลเงินคงที่
 • อัตรากําไรขั้นต้น 20.0%-22.0%

1. สรุปสําคัญ:

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

 • รายได้ในสกุลเงินคงที่เติบโต 2.5% YoY และ 2.3% QoQ
 • รายได้ที่รายงาน 4,718 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราการเติบโต 3.6% YoY
 • อัตรากําไรขั้นต้น 21.2% ลดลง 0.3% YoY และเพิ่มขึ้น 0.4% QoQ
 • กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.18 ดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราการเติบโต 1.7% YoY
 • FCF 670 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราการเติบโต 13.8% YoY; FCF conversion 89.2% ของกําไรสุทธิ

สําหรับ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

 • รายได้ในสกุลเงินคงที่เติบโต 3.3% YoY
 • รายได้ที่รายงาน 9,334 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราการเติบโต 3.7% YoY
 • อัตรากําไรขั้นต้น 21.0% เติบโต 0.3% YoY
 • กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.36 ดอลลาร์สห