LightInTheBox รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองปี 2023

สิงคโปร์, 15 ก.ย. 2023 — LightInTheBox Holding Co., Ltd. (NYSE: LITB) (“LightInTheBox” หรือ “บริษัท”), ผู้ค้าปลีกเสื้อผ้าออนไลน์ที่จัดส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคทั่วโลก, วันนี้ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสําหรับไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2023

ผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สองและครึ่งแรกของปี 2023

สามเดือนสิ้นสุด

รายปี

หกเดือนสิ้นสุด

รายปี

ในล้านดอลลาร์สหรัฐ

30 มิ.ย.

30 มิ.ย.

% เปลี่ยนแปลง

30 มิ.ย.

30 มิ.ย.

% เปลี่ยนแปลง

ยกเว้นเปอร์เซ็นต์

2022

2023

เปลี่ยนแปลง

2022

2023

เปลี่ยนแปลง

รายได้รวม

$

132.4

$

191.8

44.9

%

$

226.1

$

339.5

50.2

%

– ยอดขายเสื้อผ้า

$

108.7

$