MDX 2023: ฉลองเศรษฐกิจดิจิทัลของมาเลเซีย

กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย, 19 ก.ย. 2566 – มาร่วมเดินทางสํารวจความสําเร็จอันโดดเด่นของ Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) ที่ยังคงขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปด้วยการริเริ่มและวิสัยทัศน์ที่ล้ําสมัยอย่าง Malaysia Digital (MD) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ จงเตรียมตัวสําหรับงาน Malaysia Digital Expo 2023 (MDX 2023) อันทรงเกียรติเป็นครั้งแรก ซึ่งนวัตกรรมและความร่วมมือจะเป็นจุดเด่น

ในภูมิทัศน์เทคโนโลยีที่กําลังวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว ขอบเขตแห่งความเป็นไปได้ยังคงขยายตัวออกไป ชวนให้สํารวจ สร้างสรรค์นวัตกรรม และร่วมมือกันมากขึ้นเรื่อยๆ MDX 2023 ยืนอยู่แนวหน้าของการเดินทางนี้ – ประสบการณ์เปลี่ยนผ่านหกสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน ถึง 8 พฤศจิกายน 2566 เข้าสู่ใจกลางเทคโนโลยีเพื่อยกระดับตําแหน่งของมาเลเซียให้เป็นศูนย์กลางดิจิทัลอาเซียน

ตั้งแต่กิจกรรมรอบประเทศจนถึงการประชุม นิทรรศการ แถลงข่าว และงานเลี้ยงประกาศรางวัลอุตสาหกรรม MDX 2023 ครอบคลุมทุกมิติของวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี กิจกรรมหลากหลายช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับภูมิทัศน์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและแนวโน้มอุตสาหกรรมที่กําลังขับเคลื่อนโลก

งานเฉลิมฉลองนี้จะรวบรวมผู้สนใจเทคโนโลยีและไททันอุตสาหกรรมมาร่วมอภิปรายเกี่ยวกับอนาคตของเทคโนโลยีกับผู้กล่าวปาฐกถาหลักและผู้อภิปรายที่มีชื่อเสียงจากองค์กรชั้นนําทั้งในประเทศและต่างประเทศ

MDX 2023 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นและให้การสนับสนุนที่มองเห็นได้สําหรับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อก้าวขึ้นเป็นแชมเปียนของมาเลเซีย นําเศรษฐกิจดิจิทัลของมาเลเซียไปสู่จุดสูงสุด งานนี้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์สําหรับการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ โดยผู้ประกอบการ นักลงทุน นักนวัตกรรม และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด และความหวัง บรรยากาศที่ส่งเสริมความร่วมมือนี้สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความเป็นไปได้ใหม่ๆ

ในฐานะฉากหลังที่สมบูรณ์แบบสําหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างแนวทางแก้ปัญหาสร้างสรรค์ MDX 2023 ผลักดันบุคคลและอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้า กระตุ้นความก้าวหน้า และเปิดยุคใหม่แห่งความเป็นไปได้

MDX 2023 มอบมากกว่าประสบการณ์ มาร่วมกันรังสรรค์อนาคตดิจิทัลที่สดใสกว่าเดิม มาทําธุรกิจและลงทุนในมาเลเซียกันเถอะ

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: https://mdec.my/mdx