reProLeather – เทคโนโลยีใหม่ที่นําหนังสัตว์จากของเสียมาผลิตเป็นหนังชีวภาพ

สตอกโฮล์ม, 9 ต.ค. 2566หนังสัตว์รีไซเคิลแบบดั้งเดิมผลิตจากการผสมกันของเศษหนังสัตว์ที่ถูกบดละเอียดและเส้นใยหนังสัตว์ที่เหลือด้วยสารยึดเกาะสังเคราะห์ เช่น PU และ PVC ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ในทางตรงข้าม reProLeather โครงการนําร่องได้คิดค้นวิธีการใหม่ สถาบันวิจัยสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มฮ่องกง (HKRITA) ด้วยการสนับสนุนจาก H&M Foundation ใช้สารยึดเกาะชีวภาพและสารเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากอุตสาหกรรมหลายแขนงกําลังมองหาวิธีลดขยะและประหยัดทรัพยากร ความต้องการวัสดุรีไซเคิลในอุตสาหกรรมแฟชั่นจึงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กระบวนการรีไซเคิลวัสดุบางประเภทอาจยากลําบาก โดยเฉพาะขยะหนังสัตว์ที่ยากต่อการรีไซเคิล หนังสัตว์รีไซเคิลส่วนใหญ่มีสารเคมีอันตราย เช่น โครเมียม VI ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการฟอกหนัง สารเคมีตกค้างเหล่านี้ยังคงอยู่ในกระบวนการรีไซเคิลแบบดั้งเดิม

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อโลก โดยเร่งการวิจัยที่จําเป็นและสนับสนุนนวัตกรรมเชิงพลิกโฉมเพื่อขยายผล H&M Foundation ร่วมมือกับ HKRITA ในโครงการ Planet First หนึ่งในโครงการวิจัย reProLeather ส่งผลให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ในการแยกโครเมียม VI ออกจากเส้นใยหนังสัตว์ที่ถูกบดละเอียด และสร้างสารยึดเกาะทางเลือกชีวภาพแทน PU และ PVC จึงก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ของหนังสัตว์รีไซเคิลที่สามารถย่อยสลายได้และรีไซเคิลได้

reProLeather ประสบความสําเร็จในการปรับโครงสร้างเส้นใยหนังสัตว์หลังการบริโภคให้เป็นแผ่นหนังสัตว์ในขั้นตอนการวิจัย HKRITA กําลังมองหาพันธมิตรอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติการผลิตและเพิ่มฟังก์ชัน เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมในอนาคต

Christiane Dolva ผู้นําด้านกลยุทธ์ของ H&M Foundation กล่าวว่า:

“ในฐานะตัวแทนการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมสําหรับอุตสาหกรรมทั้งหมด เรายอมรับความเสี่ยงเพื่อปลดล็อกโซลูชันที่จําเป็นด้วยเป้าหมายที่จะค้นพบเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนอนาคตแฟชั่นที่เป็นมิตรต่อโลก ผมยินดีเปิดเผยค้นพบของเราให้ผู้อื่น เพื่อหาผู้เล่นในอุตสาหกรรมที่พร้อมนํานวัตกรรมก้าวหน้าไปขยายผล และ reProLeather อาจเป็นหนึ่งในโซลูชันเหล่านี้ ผมหวังว่าจะเห็นมันขยายผลเร็วๆ นี้”

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายสัมภาษณ์ โปรดติดต่อ:

Jasmina Sofić,
ผู้รับผิดชอบด้านสื่อสารองค์กร, H&M Foundation
โทรศัพท์มือถือ +46 73 465 59 59
อีเมล: jasmina.sofic@hmfoundation.com

ไฟล์ต่อไปนี้พร้อมดาวน์โหลด:

https://mb.cision.com/Main/12183/3849311/2343972.pdf

reProLe