TAQA ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อซื้อหุ้นของ CGG ใน ARGAS

(SeaPRwire) –   ณ กรุงปารีส วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 – บริษัท Industrialization and Energy Services Company (“TAQA”) ได้ประกาศว่าได้ลงนามในข้อตกลงที่จะซื้อหุ้นที่เหลืออยู่ในบริษัทย่อยของตน Arabian Geophysical and Surveying Company (ARGAS) การดําเนินการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ เมื่อได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

TAQA signs agreement to buy CGG shares in ARGAS

TAQA signs agreement to buy CGG shares in ARGAS

“ในการดําเนินการครั้งนี้ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ TAQA ทําให้ ARGAS กลายเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยตรงของ TAQA ซึ่งจะเร่งการทํางานร่วมกันของธุรกิจที่ถือหุ้นโดยตรงของเรา เราจะลงทุนเพิ่มเติมใน ARGAS เพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถในการสํารวจของมันในการเข้าถึงภาคการทรัพยากรธรรมชาติและการทําเหมืองของภูมิภาค” กล่าวโดย Khalid M. Nouh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการของ ARGAS ของ TAQA

ARGAS ก่อตั้งขึ้นในปี 2569 และเชี่ยวชาญในการให้บริการการเก็บข้อมูลทางธรณีวิทยาและการสํารวจบนบก น้ําตื้น และทะเล รวมถึงข้อมูลที่ไม่ใช่ทางธรณีวิทยา ARGAS มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองดาห์ราน ประเทศซาอุดิอาระเบีย และมีการดําเนินงานระดับภูมิภาคในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

เกี่ยวกับ TAQA:

TAQA ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 เป็นบริษัทระดับนานาชาติที่มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองดาห์ราน และเสนอบริการชั้นนําสําหรับอุตสาหกรรมพลังงาน โดยสร้างมูลค่าและโอกาสให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม TAQA มีพนักงานมากกว่า 5,000 คนในมากกว่า 20 ประเทศ และให้บริการตลาดหลายตลาด TAQA เสนอชุดบริการการขุดเจาะที่ครบวงจรซึ่งรวมถึง Coiled Tubing and Stimulation, Cementing, Wireline, Frac, Directional Drilling, Downhole Tools, Completions, Well Testing, Slickline, Inspection, H2S Safety, และ Logging and Perforating.

 

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire ให้บริการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าทั่วโลกในหลายภาษา(Hong Kong: AsiaExcite, TIHongKong; Singapore: SingapuraNow, SinchewBusiness, AsiaEase; Thailand: THNewson, ThaiLandLatest; Indonesia: IndonesiaFolk, IndoNewswire; Philippines: EventPH, PHNewLook, PHNotes; Malaysia: BeritaPagi, SEANewswire; Vietnam: VNWindow, PressVN; Arab: DubaiLite, HunaTimes; Taiwan: TaipeiCool, TWZip; Germany: NachMedia, dePresseNow)