Xinhua Silk Road: เศรษฐกิจกลางคืนกลายเป็นเครื่องยนต์การบริโภคใหม่สําหรับเขตไคฟูของเมืองฉางชาในมณฑลหูหนานตอนกลางของจีน

กรุงเทพฯ, 15 ก.ย. 2566 — เศรษฐกิจกลางคืนกําลังกลายเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตของการบริโภคใหม่ในเขตไคฟูของ ฉางชา มณฑลหูหนานตอนกลางของจีน ซึ่งฉีดชีวิตชีวาใหม่ให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจของเมือง

ภาพแสดงทัศนียภาพกลางคืนของสี่แยกในเขตไคฟู ฉางชา มณฑลหูหนานตอนกลางของจีน
ภาพแสดงทัศนียภาพกลางคืนของสี่แยกในเขตไคฟู ฉางชา มณฑลหูหนานตอนกลางของจีน

เศรษฐกิจกลางคืนหมายถึงกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นระหว่างเวลา 18.00 น. ถึง 06.00 น.ในภาคบริการ รวมถึงการช้อปปิ้ง การรับประทานอาหาร ความบันเทิง และการพักผ่อน เป็นพลังใหม่ในเศรษฐกิจของจีน

เศรษฐกิจกลางคืนที่หลากหลายได้กลายเป็นวิธีการสําคัญในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ในฐานะส่วนสําคัญของเศรษฐกิจกลางคืนของฉางชา พื้นที่รวมตัวกันทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเวลากลางคืนหลายแห่งที่มีฉากต่างๆ ได้เกิดขึ้นในเขตไคฟู

เขตไคฟูได้มุ่งมั่นปรับปรุงสภาพแวดล้อมการบริโภคและปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ Chaozong Street Historical and Cultural Block เป็นตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จซึ่งได้รับการฟื้นฟูอย่างกลมกลืนโดยรัฐบาลเขตไคฟู สถานที่อนุรักษ์วัฒนธรรมหลายแห่งในบล็อกนี้ยังคงเจิดจรัสภายใต้การฟื้นฟู และอาคารสมัยใหม่หลากหลายแบบได้ฉีดบรรยากาศแนวใหม่เข้าสู่ถนนศตวรรษที่ 19 นี้ พื้นที่ธุรกิจกลางคืนของบล็อกมีพื้นที่ประมาณ 40,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นดาวรุ่งในเศรษฐกิจกลางคืนของเขตไคฟู

นอกจากนี้ เขตไคฟูยังส่งเสริมเศรษฐกิจกลางคืนของตนผ่านการผสมผสานระหว่างธุรกิจ การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการรับประทานอาหารอร่อย สํารวจรูปแบบธุรกิจใหม่และเส้นทางการพัฒนาสําหรับเศรษฐกิจกลางคืน ในปัจจุบันมีถนนการค้าที่มีเอกลักษณ์รวม 11 สายและศูนย์การค้าภูมิภาค 9 แห่งที่เปิดทําการในเวลากลางคืนในเขตไคฟู โครงสร้างเศรษฐกิจกลางคืนของเขตไคฟูที่มีสามมิติและหลากหลายได้รับการตอบรับและยินดีต้อนรับจากผู้บริโภค

ทราบว่าเมื่อต้นปี 2562 เขตได้ออกแผนปฏิบัติการเพื่อเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจกลางคืน ในขั้นตอนต่อไป เขตไคฟูวางแผนที่จะทําให้เนื้อหาธุรกิจการบริโภคกลางคืนมีความหลากหลายมากขึ้น จัดกิจกรรมตลาดวัฒนธรรมกลางคืนเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจกลางคืนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ลิงก์ต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/336116.html