Xinhua Silk Road: Shandong Seed Industry Group พัฒนาการผลิตการเพาะชําดิจิทัล ผลผลิตมูลค่าถึง 100 ล้านหยวน/ปี

กรุงเทพฯ, วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 — เมื่อเดินเข้าไปในสวนสาธิตเกษตรดิจิทัลของ Shandong Seed Industry Group Co., Ltd ในเมืองรีเจียว ทางตะวันออกของมณฑลชานตง ประเทศจีน จะเห็นแถวของโรงเรือนการเพาะชุดต้นกล้าสว่างจ้าในแสงแดด.

มีภาพคับคั่งของพนักงานตรวจสอบและบรรจุต้นกล้าในโรงเรือน ภายนอกเห็นรถขนส่งกล่องต้นกล้าเข้าออกตลอดเวลา

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 320 ไร่ (ประมาณ 21.33 เฮกตาร์) สวนสาธิตสามารถเพาะปลูกต้นกล้าแตงโม มะเขือเทศ พริก แตงกวา ยี่หร่า และผลไม้อื่นๆ ได้ประมาณ 75 ล้านต้นกล้าต่อปี มูลค่ากว่า 100 ล้านหยวนตามที่ทัง กั๋วตง เทคนิคเกษตรจากสวนสาธิตได้กล่าว

ปัจจุบันอยู่ในช่วงสูงสุดของการงอก สูงสุดถึง 350,000 ต้นกล้าต่อวัน ทัง กั๋วตง ได้แนะนํา

สวนสาธิตทํางานตลอดทั้งปี เมื่อทัง กั๋วตง ฉีกต้นกล้าแตงโมออกมาพูดว่า ต้นกล้าแตงโมชิ้นนี้สามารถขายได้ 0.9-1 หยวน

การปรับปรุงเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้เครื่องจักรทําให้สวนสาธิตของ Shandong Seed Industry Group สามารถผลิตต้นกล้าได้มาตรฐาน ลดเวลาการเพาะชําและอัตราการรอดชีวิตสูงถึง 98%

โครงการสวนสาธิตเริ่มก่อสร้างในปี 2565 โดยมี 3 ระยะ ระยะแรกได้สร้างเสร็จแล้ว

ทราบว่าสวนสาธิตสามารถสร้างงานให้กับชุมชนท้องถิ่นได้มากกว่า 200 อัตรา

ทราบว่า Shandong Seed Industry Group จะสร้างอุปกรณ์เพิ่มเติมเช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ศูนย์พัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ ศูนย์ฝึกอบรม โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิดิจิทัล ศูนย์พัฒนาและบ่มเพาะผลิตภัณฑ์เกษตรและของฝาก และโลจิสติกส์เย็นเพื่อพัฒนาเป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ที่ทันสมัย

ดูที่ลิงค์ต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/337079.html