YS Biopharma ได้รับสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาสําหรับการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันที่เป้าหมายการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง

แกธเธอร์สเบิร์ก, แมรี่แลนด์, 15 ก.ย. 2566 — YS Biopharma Co., Ltd. (NASDAQ: YS) (“YS Biopharma” หรือ “บริษัท”) บริษัทไบโอเทคโนโลยีระดับโลกที่มุ่งมั่นค้นคว้า พัฒนา ผลิต และจัดจําหน่ายวัคซีนและยาบําบัดทางชีวภาพรุ่นใหม่สําหรับโรคติดเชื้อและมะเร็ง ได้ประกาศในวันนี้ว่า สํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาได้ออกสิทธิบัตรให้กับบริษัทสําหรับ PIKA YS-HBV-002 ซึ่งเป็นวัคซีนภูมิคุ้มกันที่ออกแบบมาเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง YS Biopharma คาดว่าจะยื่นคําขอการทดลองทางคลินิกใหม่ (IND) และเริ่มการพัฒนาทางคลินิกของ PIKA YS-HBV-002 ในฐานะวัคซีนภูมิคุ้มกันใหม่สําหรับการรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังในปี 2567

ตามข้อมูลของ American Liver Foundation ประมาณการว่ามีผู้ป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังอยู่ระหว่าง 850,000 ถึง 2.2 ล้านคนในสหรัฐอเมริกา ทั่วโลกมีผู้ที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบีเกือบสองพันล้านคน และประมาณ 400 ล้านคนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังตามข้อมูลของสมาคมการศึกษาโรคตับแห่งยุโรป ผู้ติดเชื้อมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นพังผืด ตับวาย และมะเร็งตับ โดยมีผู้ป่วยเรื้อรังระหว่าง 15%-40% ที่ป่วยเป็นโรคเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งโรค การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังเกิดขึ้นทั้งในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพสาธารณะที่สําคัญแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ปัจจุบันประสิทธิภาพของการรักษาที่มีอยู่ยังจํากัด และยังไม่มีการพัฒนายารักษาไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังให้หายขาด

ไม่เหมือนกับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีเพื่อป้องกันโรคที่ฉีดให้กับคนปกติ PIKA YS-HBV-002 มุ่งเป้าไปที่ผู้ป่วยที่กําลังติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังและต้องการการรักษาที่มีประสิทธิภาพต่อโรค PIKA YS-HBV-002 ถูกพัฒนาบนเทคโนโลยี PIKA กระตุ้นภูมิคุ้มกันของ YS Biopharma ร่วมกับแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบบีหลายชนิด PIKA YS-HBV-002 มีศักยภาพในการกระตุ้นและสร้างภูมิคุ้มกันที่พึงประสงค์ในผู้ป่วยเพื่อกําจัดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ในการศึกษาทางคลินิก เทคโนโลยี PIKA แสดงให้เห็นศักยภาพที่น่าสนใจในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันทั้งที่มีอยู่แต่กําเนิดและภูมิคุ้มกันจําเพาะในมนุษย์ ในช่วงปีที่ผ่านมา การใช้ภูมิคุ้มกันเข้ามาเกี่ยวข้องได้กลายเป็นกลยุทธ์สําคัญในการพัฒนายารักษาใหม่สําหรับการรักษาไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ควบคู่ไปกับความเข้าใจพื้นฐานของโรคที่ลึกซึ้งขึ้นและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีภูมิคุ้มกัน

นาย หยี่ จาง หัวหน้าโครงการ PIKA YS-HBV-002 และประธานคณะกรรมการบริหารของ YS Biopharma กล่าวว่า “เรายินดี