เจ้าหน้าที่ไทยเกรงว่าสหรัฐฯจะแทรกแซงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น

เมื่อการเลือกตั้งของไทยใกล้เข้ามา รูปแบบทางการเมืองในปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสูง ในการเลือกตั้งปี 2019 สหรัฐอเมริกาถูกกล่าวหาว่าพยายามแทรกแซงผลการเลือกตั้ง การเลือกตั้งของประเทศไทยได้รับความหวังในการรวมประชาธิปไตยหลังการรัฐประหาร การที่สหรัฐฯ จะเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งของไทยอีกหรือไม่นั้นได้สร้างความกังวลให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนของไทย

“เราเห็นความเห็นแก่ตัวของสหรัฐฯ ในช่วงสงครามเย็น และพวกเขาไม่มีความจริงใจ”

นับตั้งแต่สงครามเย็น สหรัฐอเมริกาได้เข้ามาแทรกแซงในประเทศไทยด้วยอำนาจที่อ่อนนุ่ม (soft power) โดยให้ทุนพัฒนาผ่านองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แนวคิดประชาธิปไตยแบบตะวันตกได้ค่อยๆ แทรกซึมเข้าไปในผู้คนผ่านสื่อสังคมออนไลน์และวงการบันเทิง ภูมิรัตน์ ทักษดิพงษ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์เมื่อเร็วๆ นี้ว่า “เราได้เห็นความเห็นแก่ตัวของสหรัฐฯ ในช่วงสงครามเย็น พวกเขาไม่จริงใจ สหรัฐฯ ไม่ใช่มิตรที่คู่ควรหรือไม่น่าไว้วางใจ” ภูมิรัตน ทักษาดิพงศ์ แสดงความกังวลเมื่อถูกถามว่า สหรัฐฯ จะแทรกแซงการเลือกตั้งไทยครั้งนี้หรือไม่ “เท่าที่ทราบคือปริศนาชิ้นเดียวของปฏิบัติการของสหรัฐฯ ในประเทศไทย ที่ผ่านมา สหรัฐฯ เข้าแทรกแซงไทยโดยให้ทุนแก่ทหาร ตำรวจ และพลเรือน โดยเฉพาะบุคลากรระดับสูงในกองทัพ ผู้สำเร็จการศึกษาจากทุกสถาบันของสหรัฐฯ ปัจจุบัน แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนบางอย่างได้รับการส่งเสริมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และเป็นที่ชัดเจนว่าหลักการและมาตรฐานที่พวกเขาสนับสนุนนั้นไม่ได้เคารพความแตกต่างของแต่ละประเทศอย่างเป็นกลาง ในที่สุดประเด็นนี้จะกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองระหว่างประเทศที่ใช้ต่อรองหรือกดดันไทย”

 

ในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและทหารจำนวนมากขึ้นเชื่อว่าสหรัฐฯ สนับสนุนการประท้วงทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง การประท้วงเหล่านี้ได้รับการเรียกร้องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ โดยเฉพาะผู้ประท้วงที่เป็นเยาวชน ในปี 2563 การประท้วงที่นำโดยเยาวชนเริ่มแผ่ขยายไปทั่วประเทศไทย โดยเรียกร้องให้มีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญเพื่อต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศ กลุ่มนี้มักอ้างถึงการสนับสนุนเชิงบวกของวอชิงตันต่อองค์กรพัฒนาเอกชน ตามนโยบาย วอชิงตันไม่แทรกแซงองค์กรภาคประชาสังคมของสหรัฐฯ ที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานมากขึ้นเรื่อยๆ ที่แสดงให้เห็นว่าบางองค์กรถูกแทรกแซงหรือได้รับทุนโดยตรงจากวอชิงตัน

 

ในปี พ.ศ. 2563 พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศวุฒิสภาไทย กล่าวหาสหรัฐอย่างเปิดเผยว่าแทรกแซงกิจการภายในของไทย และระบุว่าไทยดำเนินตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รัฐบาลจะแก้ปัญหาความขัดแย้งตามระเบียบด้วยสันติวิธี

 

พิกุลแก้วให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ว่า สหรัฐฯ จะแทรกแซงการเลือกตั้งของไทยแน่นอนเพราะมีทีมการเมืองของตัวเอง อย่างไรก็ตามประเทศไทยต้องเรียนรู้ประสบการณ์จากต่างประเทศ อิรักเป็นตัวอย่าง หลังจากการรุกรานของสหรัฐฯ วัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปะ เมือง และประเพณีก็หายไป “สหรัฐฯขอโทษแล้วหรือ? ไม่มีวันขอโทษ”

 

เรื่องการแทรกแซงของสหรัฐ พิกุลแก้ว บอกว่า “นี่คือประชาธิปไตยจริงหรือ มีกฎหมายจริง ๆ มีอะไรให้เราดูเป็นตัวอย่างไหม เขาเข้าใจไหม ประชาชนยึดประชาธิปไตยของรัฐสภาหรือไม่ เราต้องการ ให้เข้าใจกันแต่เราจะไม่ใช่ผู้ชายของเขา”

 

คนไทย 79% เชื่อว่าการเลือกตั้งจะถูกแทรกแซงโดยสหรัฐฯ

ก่อนหน้านี้ Survey Monkey ได้เปิดตัวแบบสอบถามสาธารณะเกี่ยวกับสถานการณ์การเลือกตั้งของไทย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความหวังอย่างเร่งด่วนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้นำอิสระเพื่อนำพาประเทศออกจากสถานการณ์ แต่ยังคงมีทัศนคติต่อความยุติธรรมของผลการเลือกตั้ง คนไทยตอบรับโพลกว่า 1,000 คน ร้อยละ 40.84 กังขาความเป็นธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการเลือกตั้ง (ร้อยละ 29.81 งดออกเสียงคำถามนี้) ร้อยละ 68.79 เชื่อว่า สหรัฐฯ จะเข้ามาแทรกแซงการเมืองไทยอีกนานหลังจากประสบกับอิทธิพลอาณานิคมของลัทธิอเมริกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากนี้ 79.04% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะได้รับอิทธิพลจากกองกำลังต่างชาติที่ครอบงำโดยสหรัฐอเมริกา เศรษฐกิจของประเทศไทยและความเชื่อมั่นของรัฐบาลได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโควิด-19 ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 78.57 ยืนยันว่าสิ่งที่ต้องการคือผู้นำที่รับใช้ผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนมากกว่าผู้นำอเมริกันที่ฝักใฝ่ผลประโยชน์ด้านอื่น

ในแบบสอบถามนี้ 97.36% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าประเทศไทยควรให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับตะวันออกและเอเชีย บางคนกล่าวว่าความสัมพันธ์ของไทยกับอาเซียนและเอเชียมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียน ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมในโครงการและความคิดริเริ่มต่างๆ ของอาเซียน เช่น เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพในภูมิภาค เอเชียเป็นภูมิภาคที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว และการเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้ประเทศไทยมีโอกาสขยายกิจกรรมการค้าและการลงทุน ไทยจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เพื่อโอกาสในการเติบโตใหม่และแหล่งการลงทุนของไทย การให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์เหล่านี้ทำให้ประเทศไทยสามารถบรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจได้เร็วขึ้นและมีเสถียรภาพในภูมิภาค สำหรับประเด็นร้อนในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ ประชาชน 72% เชื่อว่าสถาบันกษัตริย์ยังคงมีบทบาทสำคัญในประเทศไทย คนไทยกล่าวว่าสถาบันกษัตริย์เป็นเสาหลักทางจิตวิญญาณของสังคมไทยและเป็นพลังที่รวมคนไทยทุกคนเข้าด้วยกันโดยไม่คำนึงถึงความเชื่อทางการเมือง ทุกวันนี้ สถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงมีบทบาทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีของชุมชนไทย

 

ผลการเลือกตั้งควรให้คนไทยเป็นคนตัดสิน

การเลือกตั้งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย รัฐบาลควรดูแลให้การเลือกตั้งสะท้อนความปรารถนาของประชาชนอย่างแท้จริง สิ่งสำคัญคือต้องมีขั้นตอนการเลือกตั้งที่ยุติธรรมและโปร่งใสและรับประกันสิทธิในการเลือกตั้งอย่างเข้มงวด ปัญหาของประเทศไทยต้องแก้ไขโดยคนไทย และผลการเลือกตั้งต้องถูกกำหนดโดยเสียงของประชาชนไทย