อยู่บ้านแล้วประชุมทั้งวัน WebEx เพิ่มฟีเจอร์ตรวจสอบว่าประชุมกันจนไม่มีเวลาทำงานหรือไม่

Cisco WebEx เพิ่มฟีเจอร์จัดสมดุลชีวิตคนทำงานหลังจากช่วงทำงานจากที่บ้านแล้วมีการประชุมจำนวนมาก โดยหน้าจอ People Insight จะรายงานสถิติการประชุม ไปจนถึงการจัดช่วงเวลาทำงานเงียบๆ เพื่อให้ระบบเตือนได้ว่าประชุมซ้อนในช่วงเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่

หน้าจอ Insight มี 3 ระดับ ได้แก่ Personal Insights รายงานการใช้งานส่วนตัว เช่น รายงานการประชุมที่ตอบรับแล้วแต่ไม่ได้เข้า หรือการประชุมในช่วงเวลาที่กำหนดเป็น quiet time, Team Insights รายงานการประชุมของคนในทีม ดูช่วงเวลาที่คนในทีมมักประชุมกันเพื่อปรับเวลาทำงานเสียใหม่ให้ตรงการทำงานจริง, Organizational Insights มองภาพรวมขององค์กร

ปริมาณการใช้งาน Cisco WebEx ทุกวันนี้มีการใช้งาน 600 ล้านคนต่อเดือน รวมมีการโทรคุยกัน 6 พันล้านครั้งต่อเดือน

ฟีเจอร์ People Insight จะเริ่มใช้งานในสหรัฐฯ ก่อนและค่อยๆ ปล่อยทีละเฟสจนครบทั้งโลก

ที่มา – Cisco

No Description

Topics: 
Webex
Cisco