เกม Rust ระบุข้อมูลผู้เล่นบนเซิร์ฟเวอร์บางชุดสูญหายเนื่องจากไฟไหม้ OVH

หลังเกิดเหตุไฟไหม้คลาวด์ OVH ทางเกม Rust ออกมารายงานผลกระทบว่าเซิร์ฟเวอร์เกมที่ให้บริการผู้เล่นในยุโรปได้รับผลกระทบไปด้วย โดยเซิร์ฟเวอร์ดาวน์ไป 25 ตัว และมีข้อมูลผู้เล่นหายไปบางส่วน

ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์จำนวนมากกลับมาออนไลน์แล้ว แต่ความคืบหน้าในเกมบางส่วนจะหายไปเนื่องจากเหตุไฟไหม้

แม้ผู้ให้บริการคลาวด์มักไม่เปิดเผยสถานที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ แต่มักระบุข้อมูลกว้างๆ เช่น AWS เปิดให้ผู้ใช้เลือก Availability Zone (AZ) และ Region โดยระบุว่าแต่ละ AZ จะห่างกันเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงจากเหตุร้าย เช่น ไฟไหม้, น้ำท่วม, และพายุ แต่ห่างจากกันไม่เกิน 100 กิโลเมตร ทำให้ยังเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ความเร็วสูงได้อยู่ การเลือกบริการเพื่อให้ทนทานต่อเหตุการณ์ไฟไหม้เช่นนี้จึงต้องเลือกบริการที่เตรียมซิงก์ข้อมูลข้าม AZ ไว้ล่วงหน้า

ที่มา – @playrust

No Description

Topics: 
Cloud