เหตุผลที่ควรพิจารณาเพิ่มหุ้น Salesforce ในพอร์ตการลงทุนของคุณ

Salesforce Stock

Salesforce (NYSE:CRM) เป็นหุ้นที่นักลงทุนควรให้ความสนใจ หากกําลังมองหาโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ

ในปี 2566 หุ้นเทคโนโลยีฟื้นตัวอย่างน่าประทับใจหลังจากปรับตัวลดลงอย่างมากในปี 2565 ซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความกดดันจากเงินเฟ้อ ราคาน้ํามันที่สูงขึ้น และอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น Nasdaq Composite ซึ่งเป็นดัชนีที่มีหุ้นเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ เพิ่มขึ้น 28.8% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสูงกว่าดัชนี Dow Jones Industrial Average ที่เพิ่มขึ้น 1.4% และดัชนี S&P 500 ที่เพิ่มขึ้น 12.9%

หุ้นเทคโนโลยีคิดเป็นมากกว่า 50% ของน้ําหนักดัชนี Nasdaq Composite โดย Technology Select Sector SPDR ซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญของดัชนีตลาดหลัก มีผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 36%

Salesforce เป็นหุ้นที่มีผลตอบแทนสูงกว่ากลุ่ม Zacks Computer – Software industry อย่างมาก โดยมีผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันสูงถึง 56.3%

ทําไมควรลงทุนในหุ้น Salesforce

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ Salesforce เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 อยู่ต่ํากว่าราคาสูงสุดใน 52 สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างมีนัยสําคัญ บ่งชี้ถึงโอกาสที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น โดยปิดที่ 207.22 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ํากว่าราคาสูงสุด 52 สัปดาห์ที่ 238.22 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ประมาณ 13%

นอกจากนี้ Salesforce ยังมีมูลค่าที่น่าสนใจในปัจจุบัน โดยหุ้นมีมูลค่า forward P/E ในปีหน้าอยู่ที่ 23.12 เท่า ซึ่งต่ํากว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 115.13 เท่า นอกจากนี้ยังมีมูลค่าต่ํากว่าค่า forward P/E เฉลี่ยของอุตสาหกรรม Zacks Internet Software ที่ 29.46 เท่า

ในสภาพแวดล้อมที่มีความท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาคและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างต่อเนื่อง นักลงทุนที่รอบคอบจะแสวงหาบริษัทเติบโตที่มีพื้นฐานมั่นคง บริษัทเหล่านี้ด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง สามารถเป็นการป้องกันต่อการถดถอยทางเศรษฐกิจ

CRM มีประวัติผลประกอบการที่ดี โดยสามารถเอาชนะคาดการณ์ผลประกอบการได้ในทุก ๆ 4 ไตรมาสที่ผ่านมา ด้วยค่าเฉลี่ยการเอาชนะคาดการณ์ 14.2% นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเติบโตของกําไรต่อหุ้นที่น่าประทับใจสําหรับปีการเงิน 2567 และ 2568

สําหรับปีการเงิน 2567 ประมาณการณ์กําไรต่อหุ้นของ Zacks Consensus Estimate อยู่ที่ 8.06 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการเติบโตประมาณ 53.8% จากปีก่อนหน้า และในปีการเงิน 2568 ประมาณการณ์กําไรต่อหุ้นอยู่ที่ 9.37 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น บ่งชี้อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 16.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ปัจจัยการเติบโตในระยะยาว

การนําเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้อย่างรวดเร็วกําลังผลักดันความต้องการผลิตภัณฑ์ของ Salesforce การให้ความสําคัญกับการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าของบริษัทกําลังผลักดันการเติบโตของรายได้

ฝ่ายบริหารเชื่อว่าการดิจิทัลเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดยโซลูชันบูรณาการของบริษัทตอ