แบงก์ชาติระบุ Stablecoin ที่ใช้เงินบาทหนุนหลังอาจเข้าข่าย e-Money ต้องขออนุญาตก่อนใช้งาน

หลังแพลตฟอร์ม Terra ให้บริการโทเค็น THT ที่พยายามรักษามูลค่าให้เท่ากับเงินบาทจนธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาเตือน วันนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกประกาศแนวทางการกำกับดูแลโทเค็นในกลุ่มนี้

แนวทางของการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ

  1. โทเค็นที่ผูกกับค่าเงินบาท ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าอาจมีลักษณะเข้าข่ายเป็นบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำกับดูแลอยู่ การให้บริการเงินกลุ่มนี้จึงต้องเข้าไปหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
  2. โทเค็นที่ผูกกับค่าเงินอื่น ไม่ว่าจะใช้เงินต่างประเทศหนุนหลัง, สินทรัพย์อื่นๆ หนุนหลัง, หรือใช้กลไกอื่นเพื่อคงมูลค่า (Algorithmic Stablecoin) ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางกำกับดูแลต่อไป

โทเค็นแบบมูลค่าคงที่ที่โด่งดังตัวหนึ่งคือ USDT ที่ผูกค่าเงินกับเงินดอลลาร์ โดยอาศัยการฝากเงินดอลลาร์ไว้ในธนาคารหนุนหลังโทเค็นทุกดอลลาร์ที่ปล่อยออกมา แต่กระบวนการตรวจสอบเงินในบัญชีก็ไม่โปร่งใสนักว่ามีเงินครบสำหรับทุกโทเค็นจริงหรือไม่ จนทำให้เกิดคำถามมากมาย

ทางธนาคารแห่งประเทศไทยย้ำว่าเห็นประโยชร์ของเทคโนโลยีและพร้อมเปิดรับนวัตกรรม และจะกำหนดนโยบายให้ส่งเสริมการพัฒนาคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศ

ที่มา – Bank of Thailand

Topics: 
Bank of Thailand
Cryptocurrency