Pinduoduo อีคอมเมิร์ซมาแรงในจีนมียอดผู้ใช้ต่อวันในปี 2020 แซง Alibaba แล้ว

Pinduoduo อีคอมเมิร์ซจีนที่กำลังมาแรง ตอนนี้มีจำนวนผู้ใช้แอคทีฟต่อวันในปีที่แล้วถึง 788 ล้านราย โดยถือเป็นจุดหมายสำคัญเพราะจำนวนผู้ใช้ของ Pinduoduo ได้แซงคู่แข่งอย่าง Alibaba ไปแล้ว

สำหรับ Pinduoduo เป็นแอปอีคอมเมิร์ซจีนที่กำลังมาแรงมาก โดยจับกลุ่มลูกค้าในเมืองเล็กของจีน ตัวแอปโด่งดังขึ้นมาจากการกำจัดผู้ค้าคนกลางด้วยการขายสินค้าอย่างผลไม้หรือของใช้ในชีวิตประจำวันในราคาถูก แต่ช่วงหลังได้เริ่มขยายกิจการมาขายทุกอย่างแม้กระทั่ง iPhone

Pinduoduo ไอพีโอเข้าตลาดหุ้น Nasdaq เมื่อสองปีที่แล้ว ปัจจุบันมี Tencent เป็นผู้ถือหุ้นและพาร์ทเนอร์ใหญ่ ซึ่งจำนวนแอคทีฟรายวันที่รายงานพร้อมผลประกอบการไตรมาสของปีที่แล้วอยู่ที่ 788 ล้านราย ซึ่งสูงกว่าคู่แข่งอย่าง Alibaba ที่ 779 ล้านรายเล็กน้อย แต่ในกลุ่มผู้ใช้แอคทีฟรายเดือน Pinduoduo อยู่ที่ 720 ล้านราย ในขณะที่ Alibaba ยังนำอยู่มากที่ 902 ล้านราย โดยบริษัท Pinduoduo ยังคงมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิที่ 1.38 พันล้านหยวนในไตรมาสสุดท้าย ลดลงจาก 1.75 พันล้านหยวนในปีก่อนหน้า

ตลาดอีคอมเมิร์ซจีนนั้นยังเติบโตได้อีกมาก ด้วยจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ 989 ล้านคนในปีที่แล้ว และเป้าหมายหลักของ Pinduoduo คือจะขายผลิตภัณฑ์การเกษตรให้ได้ถึง 1.45 แสนล้านดอลลาร์ต่อปีในปี 2025 ซึ่งซีอีโอของ Pinduoduo หวังว่าบริษัทจะเป็นผู้ขายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ที่สุดในโลกให้ได้

ที่มา – TechCrunch

No Description
ภาพจาก Pinduoduo

Topics: 
Pinduoduo
Alibaba
China
E-commerce