กรมการปกครอง แสดงความยินดีกับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง