กลิ่นหอมแห่งความยั่งยืนของหางโจว: การอนุรักษ์น้ําและการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่กําลังจะมาถึง

กรุงเทพฯ, 19 ก.ย. 2566นี่คือรายงานจาก China Daily

ตอนนี้ของ “เอเชียนเกมส์ครั้งที่ 19 เซอร์ไพรส์” จะพูดถึง หางโจว ที่มีกลิ่นหอมเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ตั้งแต่กลิ่นชามะนาวในฤดูใบไม้ผลิ กลิ่นดอกอบเชยในฤดูใบไม้ร่วง และกลิ่นดอกพลัมในฤดูหนาว แต่ละฤดูกาลจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว อย่างไรก็ตาม ตอนนี้จะเน้นไปที่แนวคิด “สีเขียว” ของเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 19 และเทคนิคการอนุรักษ์น้ําที่นํามาใช้ใน หางโจว

หางโจว ที่เป็นที่รู้จักกันดีจากทะเลสาบซีหู ถูกเปิดเผยว่าเป็นเมืองที่ให้คุณค่ากับทรัพยากรน้ําของตน โดยทรัพยากรน้ําของ หางโจว มีปริมาณเท่ากับ 914 ทะเลสาบซีหู และประชากรบริโภคน้ําเท่ากับปริมาณน้ําในทะเลสาบซีหูทุก ๆ 5 วัน ด้วยการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ในเร็ว ๆ นี้ และกีฬาทางน้ําเป็นไฮไลต์ของการแข่งขัน สถานที่หลักสําหรับกีฬาทางน้ําคือ อาคารกีฬาทางน้ํา ศูนย์กีฬาโอลิมปิกหางโจว

อย่างไม่น่าเชื่อ ถึงแม้จะเป็นผู้บริโภคน้ําที่สําคัญ แต่อาคารนี้กลับเป็นแบบอย่างการประหยัดน้ํา มีระบบบําบัดน้ําขั้นสูงที่ทําให้น้ําในสระไม่เปลี่ยนแปลงเลยเป็นเวลาหนึ่งปี ระบบขั้นสูงนี้ช่วยประหยัดน้ําได้ประมาณ 90,000 ตันต่อปี ซึ่งเท่ากับปริมาณการใช้น้ําประจําปีของประชากร หางโจว 4,000 คน

นอกจากนี้ ยังเน้นย้ําถึงขั้นตอนการทดสอบคุณภาพน้ําที่เข้มงวด มีการตรวจสอบด้วยมือและเครื่องมือบ่อยครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพน้ําเป็นไปตามข้อกําหนดสําหรับการแข่งขัน

นอกจากนี้ อาคารยังมีนวัตกรรมการอนุรักษ์น้ํา โดยเก็บน้ําฝนมาใช้สําหรับน้ําพุ การจัดสวน และรดน้ําต้นไม้ ช่วยประหยัดน้ําเพิ่ม 29,000 ตันต่อปี

ประชาชน หางโจว ที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ํา มีนิสัยประหยัดน้ําในชีวิตประจําวันอยู่แล้ว สอดคล้องกับแนวคิด “สีเขียว” ของเอเชียนเกมส์ ตอนจบบอกเป็นนัยถึงพิธีเปิดเอเชียนเกมส์หางโจวที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน ซึ่งดอกอบเชยที่เจริญเติบโตด้วยน้ําฝนที่ผ่านการบําบัดแล้วจะเต็มเมืองด้วยกลิ่นหอม เป็นสัญลักษณ์ของการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างธรรมชาติ กีฬา และความยั่งยืน