กลุ่ม Trip.com บันทึกความต้องการเดินทางระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง Golden Week ของจีน

  • ปริมาณการเดินทางออกนอกประเทศเพิ่มขึ้นเกือบแปดเท่าในปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565
  • จุดหมายปลายทางระยะไกล เช่น สวิตเซอร์แลนด์ สเปน สหราชอาณาจักร มีอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวเร็วที่สุด
  • การท่องเที่ยวเรือสําราญเป็นภาคส่วนที่พร้อมจะเติบโตในปี 2566

เซี่ยงไฮ้, 7 ต.ค. 2566 — Trip.com Group ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวชั้นนําระดับโลก บันทึกการเพิ่มขึ้นอย่างมากของการเดินทางออกนอกประเทศของจีนในช่วงวันหยุดทอง 8 วัน ซึ่งครอบคลุมทั้งเทศกาลกลางเดือนแปดและวันชาติ ข้อมูลจาก Trip.com Group เปิดเผยว่าในช่วงวันหยุดปีนี้ ปริมาณการเดินทางออกนอกประเทศเพิ่มขึ้นเกือบแปดเท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565

ความต้องการเดินทางระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ จากการดูข้อมูลการจองตั๋วเครื่องบิน กลุ่มหลัง 90 ยังคงเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด คิดเป็นเกือบร้อยละ 30 ของนักท่องเที่ยวออกนอกประเทศ ขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่หลังยุคสมัยใหม่ ซึ่งรวมถึง Gen Zs แสดงให้เห็นถึงอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุด ด้วยส่วนแบ่งร้อยละ 22 เท่ากับกลุ่มหลัง 80

จุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจีนในช่วงวันหยุดทองยังคงได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดหมายปลายทางระยะไกลระหว่างประเทศ เช่น สวิตเซอร์แลนด์ สเปน ตุรกี สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส มีอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับวันหยุดแรงงานในเดือนพฤษภาคม

เปิดตัวคู่มือการท่องเที่ยวจีนสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

การฟื้นตัวของการเดินทางระหว่างประเทศสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเนื่องทั่วโลก ธุรกิจท่องเที่ยวต่างประเทศจํานวนมากกําลังเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน โดยเฉพาะโรงแรมในจุดหมายปลายทางยอดนิยมมากกว่า 15 แห่ง รวมถึง ดูไบ ปารีส และกัวลาลัมเปอร์ ได้มอบบริการที่ปรับให้เหมาะสมโดยเฉพาะสําหรับนักท่องเที่ยวจีน เช่น การสนับสนุนภาษาจีนและตัวเลือกการชําระเงิน

นอกจากนี้ Trip.com เพิ่งเปิดตัว “คู่มือการท่องเที่ยวจีน” ซึ่งเป็นคู่มือที่ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น การจองโรงแรม คําแนะนําการท่องเที่ยว ตัวเลือกการขนส่ง วิธีการชําระเงิน ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางยอดนิยม และอื่นๆ ช่วยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถสํารวจความงามของประเทศจีนได้ดียิ่งขึ้น

การท่องเที่ยวเรือสําราญ: ภาคส่วนที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในปี 2566

การท่องเที่ยวเรือสําราญกําลังจะกลายเป็นโอกาสเติบโตที่สําคัญในตลาดการท่องเที่ยวปี 2566 ในงานเทศกาลการท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ครั้งที่ 34 ซึ่งจัดขึ้นบางส่วนในช่วงวันหยุดทอง การเปิดตัวเรือสําราญขนาดใหญ่ลําแรกที่ผลิตในประเทศ Aida Modu เป็นช่วงเวลาสําคัญในฐานะที่ได้รับการรับรองว่าพร้อมจะออกเดิน