น.อ. (พิเศษ) คัมภีร์ กราบนมัสการรักษาการเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร