Azentio Software คว้ารางวัลสามรางวัลจาก Global BankTech Awards 2023

เน้นความสามารถหลากหลายในเทคโนโลยีธนาคารและบริการทางการเงิน

สิงคโปร์, 9 ต.ค. 2566Azentio Software (“Azentio”) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในการดูแลของกองทุนที่ได้รับคําแนะนําจาก Apax Partners ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้รับรางวัลในสามหมวดหมู่จากงาน Global BankTech Awards 2023 ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ รางวัลเหล่านี้เป็นการยอมรับชุดโซลูชัน Azentio ONECapitalMarkets – Private Banking & Wealth Management, โซลูชันการจัดการอาชญากรรมทางการเงิน Azentio และแอปพลิเคชันการค้า Azentio iMAL Trade Finance เน้นถึงความสามารถหลากหลายของบริษัทในด้านโซลูชันเทคโนโลยีธนาคารและบริการทางการเงิน

งาน Global BankTech Awards 2023 ซึ่งจัดโดย The Digital Banker ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับความไว้วางใจในระดับโลกในด้านข้อมูลข่าวสารและการวิจัยในบริการทางการเงิน เป็นโปรแกรมการประเมินระดับโลกที่มุ่งเน้นการยอมรับบริษัทต่างๆ ที่ได้แนะนําโซลูชันนอกกรอบให้กับสถาบันการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่สําคัญโดยการนําระบบซอฟต์แวร์ชั้นนํามาใช้ทั่วภูมิภาคบริการทางการเงิน โปรแกรมรางวัล The Digital Banker ได้รับการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญจาก KPMG, EY, PwC, Deloitte, Forrester และอื่นๆ

Nirav Patel ผู้อํานวยการบริหารของ The Digital Banker กล่าวว่า “กระบวนการตัดสินให้น้ําหนักอย่างชัดเจนต่อนวัตกรรมดิจิทัล ระบบนิเวศดิจิทัล ประสบการณ์ของลูกค้า ผลการดําเนินงานทางการเงิน และกลยุทธ์การนําองค์กร ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของ Azentio สามารถตอบสนองพารามิเตอร์ที่ท้าทายเหล่านี้ได้อย่างประสบความสําเร็จในด้านนวัตกรรม การมีส่วนร่วมของลูกค้า การปรับให้เข้ากับความต้องการของแต่ละบุคคล และประสบการณ์ผู้ใช้ จนชนะเลิศในหมวดหมู่ – โซลูชันเทคโนโลยี AML ยอดเยี่ยมโดยผู้ให้บริการ โซลูชันการจัดการความมั่งคั่งยอดเยี่ยมโดยผู้ให้บริการ – ฝ่ายหน้าร้าน และโซลูชันการค้า SME ยอดเยี่ยมโดยผู้ให้บริการ รางวัลเหล่านี้เน้นถึงคุณค่าเฉพาะที่เรานําเสนอให้กับลูกค้าของเรา และเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับการยอมรับสามรางวัลนี้”

โซลูชันการจัดการอาชญากรรมทางการเงินของ Azentio ช่วยให้สถาบันการเงินเสริมสร้างความสามารถในการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือวิเคราะห์และสืบสวนที่มอบสถานการณ์แบบเรียลไทม์และเนียร์เรียลไทม์เพื่อตรวจจับกิจกรรมทุจริตทันที ชุดโซลูชัน Azentio ONECapitalMarkets – Private Banking & Wealth Management ช่วยให้สถาบันการเงินมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่มีฐานะทางการเงินสูงผ่านการส่งมอบโซลูชันที่ปรับให้เข้ากับความต้องการเพื่อช่วยเพิ่มความมั่งคั่งของพวกเขา และแอปพลิเคชัน Azentio iMAL Trade Finance ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นแพลตฟอร์มข้ามหน้าที่ที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของสถาบันการเงินที่ให้บริการด้านการค้า

Guru L รองประธานอาวุโสฝ่ายธนาคารและตลาดทุน บริษัท Azentio Software กล่าวว่า “ด้วยความจําเป็นสําหรับนวัตกรรมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การป