ST Pharm เริ่มต้นงานก่อสร้างโรงงานผลิตโอลิโกนิวคลีโอไทด์ที่ทันสมัยลําดับที่ 2

กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 19 ก.ย. 2566 – ST Pharm ได้จัดพิธีเริ่มต้นการก่อสร้างอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นก้าวสําคัญในการขยายขีดความสามารถและกําลังการผลิตสารประกอบโอลิโกนิวคลีโอไทด์ของบริษัท

การขยายตัวในครั้งนี้เป็นการตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับยาบําบัดด้วยโอลิโกนิวคลีโอไทด์ รวมถึง ASO, siRNA และ CRISPR โดยไม่ได้เพียงแค่เพิ่มกําลังการผลิตจาก 6.4 โมล เป็น 14 โมล แต่ยังมุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถโดยรวม

เพื่อขยายขอบเขตการดําเนินงาน สถานที่ใหม่นี้จะออกแบบมาเพื่อรองรับการผลิตในระดับต่างๆ ในช่วงแรกจะนําเข้าเส้นการผลิตใหม่ 3 เส้นการผลิต มีกําลังการผลิต 1.8 โมล (ขนาดใหญ่) 400 มิลลิโมล (ขนาดกลาง) และ 100 มิลลิโมล (ขนาดเล็ก) และสถานที่มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มเส้นการผลิตอีก 2 เส้นสําหรับการเติบโตในอนาคต

ด้วยการลงทุนรวม 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การก่อสร้างสถานที่ผลิตโอลิโกนิวคลีโอไทด์แห่งใหม่ที่วิทยาเขต Banwol ของ ST Pharm มีแผนจะแล้วเสร็จในปี 2568 ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3,300 ตารางเมตร สูง 60 เมตร กว้าง 7 ชั้น

สถานที่ทันสมัยแห่งนี้จะใช้การอัตโนมัติและดิจิทัลเข้ามาช่วยกระชับการดําเนินงานและประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความมั่นคง และความคล่องตัว ทําให้ลดต้นทุนแรงงานและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต้นทุนโดยรวม

นอกจากนี้ ST Pharm มุ่งมั่นที่จะลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์และส่งเสริมความยั่งยืน สถานที่ใหม่จะนําการรีไซเคิลของเสีย กระบวนการประหยัดน้ํา และเทคโนโลยีใหม่ที่ขยายอายุการใช้งานของตัวกรอง และเทคโนโลยีประหยัดพลังงานมาใช้

Research & Markets คาดการณ์การเติบโตอย่างมากในตลาดยาบําบัดด้วยโอลิโกนิวคลีโอไทด์ ด้วยการเพิ่มขึ้นจาก 7.70 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2021 เป็น 16.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2030 สะท้อนอัตรา CAGR ที่ 11.8% (ที่มา: Data Bridge 2022, Oligonucleotide Synthesis Market Research Report) โอลิโกนิวคลีโอไทด์ใช้สําหรับรักษาโรคหายากเป็นหลัก แต่ด้วยการขยายขอบเขตการใช้งานไปยังโรคเรื้อรังและอื่นๆ ทําให้มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากทั่วโลก ตัวอย่างที่โดดเด่น ได้แก่ Inclisiran ของ Novartis สําหรับรักษาระดับคอเลสเตอรอล และ Pelacarsen สําหรับโรคหัวใจและหลอดเลือด

เกี่ยวกับ ST Pharm

ST Pharm เป็น CDMO ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี มุ่งเน้นการพัฒนา การผลิต และการวางตลาดสารประกอบโอลิโกนิวคลีโอไทด์ mRNA และโมเลกุลยาขนาดเล็ก ST Pharm ตั้งตัวเป็นผู้นําระดับโลกในการจัดหาสารตั้งต้นโอลิโกนิวคลีโอไทด์ โดยใช้ความเชี่ยวชาญลึกซึ้งในการพัฒนาและการผลิตนิวคลีโอไทด์และโอลิโกนิวคลีโอไทด์ ST Pharm ขยายขอบเขตธุรกิจไปยัง mRNA CDMO โดยใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม mRNA ของตนเอง เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ST Pharm เยี่ยมชม www.stpharm.co.kr หรือติดตาม ST Pharm บน LinkedIn