VinCSS ได้รับการยกย่องจาก Frost & Sullivan สําหรับการลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการพิสูจน์ตัวตนแบบดั้งเดิมด้วยระบบนิเวศการพิสูจน์ตัวตนแบบไร้รหัสผ่าน

เทคโนโลยีการพิสูจน์ตัวตนแบบไร้รหัสผ่านของ VinCSS กําจัดการพึ่งพารหัสผ่าน ทําให้กลยุทธ์การบริหารจัดการอัตลักษณ์และการเข้าถึง (IAM) ง่ายขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ซาน อันโตนิโอ, 9 ต.ค. 2023 — เมื่อเร็วๆ นี้ Frost & Sullivan ได้ประเมินอุตสาหกรรมการพิสูจน์ตัวตนแบบไร้รหัสผ่าน และจากผลการศึกษาพบว่า VinCSS ได้รับรางวัลนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ประจําปี 2023 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัทดังกล่าวได้กลายเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการพิสูจน์ตัวตนแบบไร้รหัสผ่านโดยใช้มาตรฐาน fast identity online (FIDO2) VinCSS ตั้งอยู่ที่ โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม โดยเน้นการวิจัย พัฒนา และจัดหาโซลูชันการพิสูจน์ตัวตนแบบไร้รหัสผ่านตามมาตรฐาน FIDO2 บริการด้านความปลอดภัยไซเบอร์สําหรับ IT IoT และยานยนต์

เทคโนโลยีการพิสูจน์ตัวตนแบบไร้รหัสผ่านของ VinCSS ที่ครอบคลุมทุกด้าน ช่วยให้การพิสูจน์ตัวตนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านแบบดั้งเดิม

เทคโนโลยีการพิสูจน์ตัวตนแบบไร้รหัสผ่านของ VinCSS ที่ครอบคลุมทุกด้าน ช่วยให้การพิสูจน์ตัวตนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านแบบดั้งเดิม

เทคโนโลยีการพิสูจน์ตัวตนแบบไร้รหัสผ่านของ VinCSS ที่ครอบคลุมทุกด้าน ช่วยให้การพิสูจน์ตัวตนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านแบบดั้งเดิม โดยรวมถึงการตรวจสอบการใช้งานจริงที่กําหนดให้ต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพกับโทเค็นฮาร์ดแวร์หรือโทเค็นซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์มือถือก่อนที่จะทํารายการพิสูจน์ตัวตนได้ ทําให้การใช้ข้อมูลรับรองตัวตนซ้ําเป็นไปไม่ได้ ผลิตภัณฑ์ของ VinCSS บังคับใช้มาตรฐานการพิสูจน์ตัวตนแบบไร้รหัสผ่านโดยใช้ FIDO2 เพื่อช่วยให้องค์กรตอบสนองต่อความกังวลเรื่องความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการเข้าถึงการพิสูจน์ตัวตนแบบไร้รหัสผ่านอย่างครอบคลุม VinCSS ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อภัยคุกคามและการบุกรุกทางไซเบอร์อย่างมีนัยสําคัญในโปรโตคอลการพิสูจน์ตัวตน โซลูชันของบริษัทช่วยให้องค์กรสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการพิสูจน์ตัวตนได้พร้อมกับปรับปรุง กระชับ และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน

Anh Tien Vu หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกของ Frost & Sullivan กล่าวว่า “VinCSS สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ ด้วยวิธีการที่ไม่เหมือนใครและนวัตกรรม ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถนําผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้งานได้หลากหลายสภาพแวดล้อม รวมถึง IT IoT และ OT ในขณะที่คู่แข่งส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นแ